Lộ hình ảnh 'tên lửa ninja' của Mỹ không phát nổ vẫn hủy diệt được mục tiêu

Gần đây đã xuất hiện hình ảnh về loại “tên lửa ninja” bí mật của Mỹ với tính năng đặc biệt không phát nổ nhưng vẫn hủy diệt được mục tiêu.