Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên định, nhất quán về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên định, nhất quán về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/3, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

tin mới

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN