Gần 800 đơn vị máu được hiến trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2021

Ngày 1/3, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV với thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID” do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức, đã có gần 800 đơn vị máu được bổ sung vào Ngân hàng máu.(đọc thêm)