Pháp diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Ngày 14/7, Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại châu Âu.(đọc thêm)