Ảnh 360: Hiện trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau chỉ đạo 'nóng' của Chủ tịch TP Hà Nội

Liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và xử lý vi phạm quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô, năm 2020 Thanh tra TP Hà Nội đã công bố Kết luận thanh tra toàn diện về dự án này; có đến 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, công trình được cấp phép khi chưa được giao đất...(đọc thêm)