Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 2

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 Đông Anh có khoảng trên 800 người gồm các y, bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang bị cách ly y tế vì dịch COVID-19.(đọc thêm)