Thành phố Hồ Chí Minh: Các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực

Thành phố Hồ Chí Minh: Các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực

"Động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, linh hoạt, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Hộị nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 5/4.

tin mới

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN