Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 2264/LĐTBXH - TCGDNN hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chú thích ảnh
Quầy tư vấn, tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều văn bản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan) về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập sau khi sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm ngày 1/1/2017 ) và trường cao đẳng, trung cấp (trước đây là trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề theo Luật dạy nghề ).

Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo.

Tuy nhiên, ngày 6/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8476/VPCP - KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, theo đó “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ / TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi , bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Do vậy, việc chỉnh sửa, bổ sung văn bản quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo tạm dừng cho đến khi các văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 - NQ/TW được ban hành.

TTXVN/Báo Tin tức
Ưu tiên giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề
Ưu tiên giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

Theo dự báo từ nay đến hết năm 2020, thị trường lao động cần khoảng 60.000 lao động kỹ thuật để đón đầu các dự án đầu tư mới khi Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ kiềm chế tốt đại dịch COVID-19. Thực tế, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, nhưng lao động phổ thông có kỹ thuật rất khó tuyển dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN