Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan văn hóa - văn nghệ phía Bắc

Ngày 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan văn hóa - văn nghệ phía Bắc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tổng kết Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia cao cấp giới thiệu tổng quan về các văn kiện đại hội, đi sâu luận giải về những quan điểm lớn, những điểm mới và những nội dung cơ bản trong các văn kiện. Hội nghị đi sâu nghiên cứu vấn đề văn hóa, văn học - nghệ thuật đề cập trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đại hội XI xác định nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong tám đặc trưng chủ nghĩa xã hội mà nước ta xây dựng, theo quan niệm mới của Đảng và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng là gắn chặt văn hóa với con người, chăm lo phát triển văn hóa nhằm mục tiêu trực tiếp và quan trọng nhất là nuôi dưỡng và xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu bật ý nghĩa chiến lược, lâu dài của các văn kiện quan trọng được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua đối với sự phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Nội dung của các văn kiện Đại hội đều rất quan trọng. Qua hội nghị, các cán bộ chủ chốt của các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, các nhà văn hóa, văn nghệ sỹ cần nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới, những chủ trương, chính sách, quyết sách nêu trong các văn kiện, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật... vận dụng sáng tạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của cơ quan đơn vị, tổ chức nghiêm túc các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị qua nghiên cứu, các đại biểu cần thấm nhuần cơ sở khoa học, quan điểm của Đảng, mối liên hệ giữa các lĩnh vực, liên hệ thực tế để vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn công tác, biến thành vốn sống của mình. Qua đó, có động lực tinh thần mới, có ý tưởng mới, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, đáp yêu cầu ngày càng cao của công chúng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hương Thủy

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản