Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp: Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn (phần 2.1)

Ngày 22/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Việc ban hành Chương trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phát triển ngành Thủy sản và chống khai thác IUU thời gian qua, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành Thủy sản… 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp: Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn (phần 2.2)
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp: Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn (phần 2.2)

Việc ban hành Chương trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phát triển ngành Thủy sản và chống khai thác IUU thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN