Bộ trưởng Tô Lâm: Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2017). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Lực lượng tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm đã được tổ chức; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an các cấp chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần xác định vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an an ninh Tổ quốc là công tác cơ bản, chiến lược hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một bộ phận cơ bản của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Lực lượng Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa với Quân đội nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xuân Tùng (TTXVN)
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 22/2, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN