Tổng Bí thư làm việc với Tổng cục xây dựng lực lượng CAND

Sáng 2/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Cùng tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục xây dựng lực lượng CAND từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay. Hơn một năm qua, Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương nhiều biện pháp trong lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề mà Tổng Bí thư gợi mở, trên cơ sở đó làm rõ tính đặc thù, những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng lực lượng CAND; những tiến triển mới, những nét nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng từ sau Đại hội XI đến nay; thực trạng tình hình đạo đức lối sống, công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, quan hệ phối hợp giữa Công an với các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; những biện pháp cần tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng lực lượng CAND, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Điểm lại những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và nêu rõ một số trọng tâm công tác thời gian tới, Thượng tướng Trần Đại Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần tận tụy trong công tác, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Tổng cục xây dựng lực lượng và ngành Công an lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích ngành Công an đã đạt được nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng cục xây dựng lực lượng CAND, vừa tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về các lĩnh vực công tác Đảng, công tác xây dựng tư tưởng chính trị, công tác cán bộ... Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng cục xây dựng lực lượng CAND nói riêng, ngành công an nói chung, ngày càng nặng nề hơn, phạm vi rất rộng, nội dung phong phú, tính chất phức tạp. Xây dựng lực lượng CAND là xây dựng về cả tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức, lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật kỷ cương, ứng xử văn hóa... Lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân. Muốn vậy, cần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tổng Bí thư mong muốn, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến thực sự trong toàn lực lượng, trong con người và tổ chức của lực lượng công an... Trong quá trình triển khai, cần nhìn nhận, đánh giá thật sâu sắc thực trạng tình hình, triển khai bài bản lâu dài, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng công an phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giữ vững lập trường tư tưởng, phát huy cao độ ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, ứng xử có văn hóa...; tăng cường đấu tranh phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tổng Bí thư lưu ý, cần quan tâm xây dựng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực, công tâm, trong sáng, khách quan, chọn đúng người, bố trí đúng chỗ, phát huy tối đa vai trò của cán bộ đối với từng loại công việc...; đồng thời chủ động, tăng cường quan hệ phối hợp công tác với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận một số nội dung thiết thân, chính đáng đặt ra từ thực tiễn công tác mà Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã kiến nghị.

Nguyễn Thị Sự
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN