Giới chuyên gia đề cao ý nghĩa Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (phía trước) trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 21/10, chuyên gia Lăng Đức Quyền, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa Xã, nhận định rằng Báo cáo chính trị của Đại hội XIX đã trình bày sâu sắc những thay đổi mang tính lịch sử tại đất nước Trung Quốc kể từ Đại hội XVIII đến nay; đề cập cụ thể hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng trong việc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới; đưa ra lý luận, đường lối, sách lược cơ bản và cương lĩnh hành động mang tính toàn cục, tính tiên tiến và mang tầm chiến lược.

Theo chuyên gia Lăng Đức Quyền, sau khi tiến hành cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu chiến lược “Ba bước đi” đối với việc xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Trong đó, hai mục tiêu giải quyết vấn đề no ấm của nhân dân và đời sống người dân cơ bản đạt mức khá giả đã được hoàn thành trước thời hạn.

Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra mục tiêu đến khi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng sẽ xây dựng xã hội khá giả toàn diện với nền kinh tế phát triển hơn, dân chủ được kiện toàn hơn, khoa học giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phồn thịnh hơn, xã hội hài hòa hơn và đời sống nhân dân sung túc hơn; sau đó tiếp tục phấn đấu 30 năm, đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa, xây dựng Trung Quốc thành một nước chủ nghĩa xã hội hiện đại. Như vậy, mục tiêu phấn đấu được Trung Quốc xác định trong “2 mục tiêu 100 năm” là: xây dựng được xã hội khá giả toàn diện và xây dựng được một nước chủ nghĩa xã hội hiện đại giàu mạnh, dân chủ, hài hòa, văn minh.

Ông Lăng Đức Quyền phân tích thêm rằng từ nay đến năm 2020 là giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Từ Đại hội XIX đến Đại hội XX là giao điểm lịch sử của việc thực hiện mục tiêu phấn đấu “2 mục tiêu 100 năm”, tức vừa hoàn thành xã hội khá giả toàn diện, vừa bắt đầu lộ trình mới xây dựng Trung Quốc thành một nước chủ nghĩa xã hội hiện đại. Tiếp đó, sự phát triển của Trung Quốc từ năm 2020 đến giữa thế kỷ 21 sẽ được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2035, trên cơ sở xây dựng được xã hội khá giả toàn diện tiếp tục phấn đấu 15 năm, cơ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.


Giai đoạn 2 từ năm 2035 đến giữa thế kỷ 21, dựa trên nền tảng đó tiếp tục phấn đấu 15 năm, xây dựng Trung Quốc thành một nước chủ nghĩa xã hội hiện đại giàu mạnh, dân chủ, hài hòa, văn minh, trở thành quốc gia có sức mạnh tổng hợp và tầm ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới.

Chuyên gia kết luận rằng Đại hội lần này có liên quan chặt chẽ đến sự nghiệp của Đảng và quốc gia, tiền đồ vận mệnh của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, liên quan đến lợi ích cơ bản của quảng đại quần chúng nhân dân, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, chính trị quan trọng đối với việc xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, thực hiện Giấc mơ chấn hưng dân tộc Trung Hoa.

TTXVN/Báo Tin Tức
Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc: 'Điểm khởi đầu lịch sử mới' của Trung Quốc
Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc: 'Điểm khởi đầu lịch sử mới' của Trung Quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) đánh dấu một "điểm khởi đầu lịch sử mới", được dự đoán sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng đối với không chỉ Trung Quốc mà còn cả thế giới trong những thập kỷ tới. Đây là nhận định được ông Rober Lawrence Kuhn, Chủ tịch Quỹ Tài trợ Kuhn và cũng là chuyên gia Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, đưa ra ngày 20/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN