Thông điệp đầu xuân

Năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2015 gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015


Năm 2015, tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả có 8 chỉ tiêu vượt và 19 chỉ tiêu đạt nghị quyết đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 5 năm 2011 - 2015.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện chính sách Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhất là về cơ chế, chính sách, về thị trường, nguồn vốn. Chú trọng thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy lợi thế, giảm thiểu các tác động bất lợi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh khi nước ta tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nhất là đối với các hiệp định về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định thương mại tự do, hiệp định TPP…

Hai là, tập trung huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các đột phá phát triển, nhất là đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực tập trung đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch và các dự án trọng điểm đã ghi trong kế hoạch của UBND tỉnh như: Đường 319 nối dài, đường kết nối KCN Giang Điền vào đường Võ Nguyên Giáp, một số tuyến đường nội ô thành phố Biên Hòa để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Phấn đấu trong năm 2016 toàn tỉnh Đồng Nai có thêm 2 đơn vị cấp huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Ba là, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng, đầu tư hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn nhất là tại thành phố Biên Hòa.

Bốn là, tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại cấp huyện, xã và các sở, ngành cấp tỉnh; chỉ đạo các ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Hải quan, Thuế tiếp tục rà soát, hệ thống và chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, chậm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Năm là, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội giai đoạn 2014 - 2020. Thực hiện đạt kết quả đề án phát triển giáo dục mầm non, phát triển trường chuyên của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, có giải pháp thiết thực để công tác khám, chữa bệnh cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế được tốt hơn. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, nhà ở cho đối tượng là người có công trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, nhất là đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử các hành vi vi phạm giao thông nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

PV (ghi)


Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: Tạo sức bật trong "Năm doanh nghiệp" 2016


Năm 2016 Thừa Thiên - Huế chọn là "Năm doanh nghiệp". Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu phấn đấu có 650 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký đạt 3.000 tỷ đồng. Theo đó, trong năm này, Thừa Thiên - Huế đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước, với việc thực hiện các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm (GDP) toàn tỉnh tăng 9%; GDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 5.630 tỷ đồng…

Hiện Thừa Thiên - Huế đã có hơn 5.800 doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và đóng góp ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, đặc điểm của Thừa Thiên - Huế là ít các doanh nghiệp lớn; trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn dưới 1 tỷ đồng chiếm tới 45%, nên rất cần sự liên kết trong từng chuỗi giá trị để phát huy vai trò của các doanh nghiệp. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên - Huế củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề tạo hợp lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu vừa nêu, Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển công nghiệp, trong đó ưu tiên hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống giao thông, cảng biển. Đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư theo hướng liên kết và tiếp cận với các tập đoàn lớn để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch, theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có uy tín, năng lực và thương hiệu để phát triển du lịch xứng tầm ngành kinh tế mũi nhọn…

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho các khu, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách các năm tới. Tỉnh kiên quyết thu hồi dự án đối với trường hợp nhà đầu tư thiếu tích cực trong đầu tư và thực hiện nghĩa vụ dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu quy chế phát triển dịch vụ đối với các khu đất đã được quy hoạch hạ tầng đô thị nhưng chưa triển khai được trong ngắn hạn nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ phát triển, phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đất đai... Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện chương trình phát triển du lịch, trọng tâm là Festival Huế 2016 tạo động lực kích cầu du lịch phát triển.

Tiếp tục liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; chú trọng liên kết 3 địa phương Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng; làm mới các sản phẩm du lịch đặc thù, nhất là một số điểm tại quần thể di tích Cố đô Huế; khai thác và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích; nâng cao tần suất, chất lượng các tuyến bay Bangkok - Huế, Huế - Đà Lạt; phấn đấu mở thêm tuyến bay Huế - Nha Trang và một số tuyến bay khác trong quý I/2016. Phấn đấu đón khoảng 3,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 45% trong năm 2016...

Quốc Việt (ghi)


Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng tăng trưởng


Năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2015 gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, cung cấp nước sạch, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 12 chỉ tiêu gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên; phấn đấu tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới năm 2016 đạt 8 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85m2…

Để đạt được những mục tiêu trên nhiều giải pháp cụ thể cũng đã được UBND thành phố đề ra. Đó là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động để nâng tỷ trọng các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao trong ngành dịch vụ. Phát huy lợi thế của thành phố, phát triển nhanh, hiệu quả một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ khác hỗ trợ kinh doanh. Trong lĩnh vực xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; tăng sản phẩm chế biến và chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng thô và sơ chế. Thành phố tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao (cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm) và thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung xây dựng các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ; tận dụng nguồn lực, công nghệ, vật tư, thiết bị máy móc sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn, giảm nhập siêu, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành phố chủ động, tích cực, khẩn trương tuyên truyền sâu rộng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, các hiệp định tự do thương mại song phương, đa phương… Từng đơn vị, từng ngành, địa phương phải xác định trách nhiệm của người điều phối để tránh chồng chéo, bám chắc cơ sở, nhanh nhạy đối với những vấn đề phát sinh và có hướng xử lý kịp thời, nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý, điều hành. Lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện nâng cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng tinh thần lao động sáng tạo, chủ động bằng những giải pháp cụ thể. Trước mắt cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phục vụ chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với phương châm “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”. Phối hợp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thắng lợi bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng yêu cầu.

Hoàng Anh Tuấn (ghi)


Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc


Trong 5 năm tới, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu phát triển xứng tầm là tỉnh trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc cả về kinh tế cũng như giáo dục - đào tạo.

Trước mắt trong năm 2016, Thái Nguyên xác định giữ được năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hướng chính quyền địa phương phải phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và chống lãng phí. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tích cực khai thác các nguồn vốn đầu tư để tăng cường nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, công tác bảo vệ môi trường ở các ngành, các địa phương. Quan tâm các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin truyền thông, công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo…

Năm 2015, Thái Nguyên là một trong những tỉnh nằm trong các địa phương có tốc độ tăng trưởng rất nhanh của cả nước với tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội gần 80.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 365.000 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt trên mốc 7.000 tỷ vượt 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh…

Hoàng Nguyên (ghi)


Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên: Tạo điểm nhấn mới trên “quê nhãn”


Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống nhân dân là những mục tiêu trọng tâm của Hưng Yên trong năm 2016 và cho cả chặng đường mới giai đoạn 2016 - 2020.

Từ nay đến năm 2020, Hưng Yên định hướng có tính chiến lược, tạo đòn bẩy cho chặng đường mới để tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế của vùng trọng điểm kinh tế đồng bằng Bắc Bộ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 7,5 - 8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 45 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 75 triệu đồng/năm; thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 8.500 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 13.000 tỷ đồng; hơn 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trước mắt, năm 2016 Hưng Yên triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình đề án phát triển bền vững như: Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, đề án khuyến khích phát triển sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Tập trung xây dựng quảng bá các thương hiệu sản phẩm đặc sản của địa phương như nhãn lồng, tương Bần, quất cảnh Văn Giang, gà Đông Tảo... Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông huyết mạch; xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp ở Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ và các đề án phát triển đô thị, đề án công nhận thị xã Mỹ Hào, chương trình phát triển đô thị ở các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm. Mặt khác, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Hy vọng rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ mở ra cho Hưng Yên nhiều cơ hội để tiếp tục tiến xa với những bước đi đột phá và vững chắc, nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống thực sự thiết thực, hiệu quả.

Mai Ngoan (ghi)

Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội


Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) được dự báo có sự ổn định và phục hồi với mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn.

Trong năm 2016, Sơn La phấn đấu mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 11,5% so với năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.892,5 tỷ đồng; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.200 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giảm 3%... Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, đề ra, trong năm 2016 UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trên các lĩnh vực; trong đó tập trung cao vào các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu trong nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường các giải pháp huy động vốn đầu tư, tăng thu ngân sách, gắn với triệt để tiết kiệm chi, kiểm soát giá cả thị trường.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, các lĩnh vực và thành phần kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp lý và bền vững. Tập trung thực hiện nhiệm vụ ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện, nhân dân các xã, bản còn đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng chưa có điều kiện phát triển bền vững. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội còn nhiều phức tạp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào.

Điêu Chính Tới (ghi)


Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Phấn đấu 100% xã, phường có đường ô tô tới trung tâm


Năm 2016, Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,8%; tổng sản lượng lương thực 252,6 ngàn tấn; tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 6,7 nghìn tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn gần 25,3%; tạo việc làm mới cho 8.500 lao động; phấn đấu toàn bộ 130 xã, phường có đường ô tô tới trung tâm và có điện lưới quốc gia…

Để đạt được các chỉ tiêu này, tỉnh Điện Biên đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, khai thác có hiệu quả tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản lý nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, quản lý. Tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các chương trình dự án trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến căn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Điện Biên đã đặt ra 8 giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trên, giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành và mỗi địa phương. Trong đó chú trọng việc thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Rà soát, điều chỉnh và triển khai đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh và an ninh biên giới, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra.

Quốc Hùng (ghi)


Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp


Năm 2015, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch để triển khai 4 chương trình và 19 đề án trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020.

Để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho nhân dân. Triển khai các dự án đầu tư, rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới và Khu thương mại công nghiệp Kim Thành. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phấn đấu trong năm 2016 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đẩy nhanh tiến độ lập qui hoạch khu du lịch Sa Pa trở thành khu du lịch quốc gia; hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động năm du lịch quốc gia 2017 tổ chức tại Lào Cai. Để phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, tỉnh Lào Cai cũng đang xúc tiến đầu tư tuyến đường từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Văn Bàn - Lai Châu (QL279). Tổ chức khởi công đường nối cao tốc đi Sa Pa; đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, chào mừng 25 năm tái lập tỉnh…

Với vị trí là địa phương vùng biên, tỉnh Lào Cai cũng tích cực triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu phát triển. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Hồng Ninh (ghi)

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Phát huy lợi thế phát triển du lịch


Thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020) phấn đấu phát triển thành một tỉnh khá của khu vực. Trên cơ sở đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp, Bình Định sẽ phát huy lợi thế phát triển du lịch với mục tiêu đến năm 2020 du lịch Bình Định đón khoảng 3,3 triệu lượt khách và tổng doanh thu đạt 3.400 tỷ đồng, chiếm từ 10 - 12% GDP của tỉnh.

Bình Định đề ra các giải pháp về phát triển hạ tầng du lịch cần phải thực hiện qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và qui hoạch không gian phát triển du lịch nói riêng theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển công - nông nghiệp và phát triển du lịch góp phần nâng cao bản sắc văn hóa của người Bình Định. Ưu tiên thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở lưu trú, hình thành tổ hợp khách sạn kết hợp với trung tâm thương mại; kết hợp nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế và đầu tư xây dựng mới các khu vui chơi giải trí cao cấp theo qui hoạch.

Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh có tổng cơ sở lưu trú du lịch đạt 180 cơ sở, với 5.000 phòng, trong đó có 35% tổng số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao. Với tổng số vốn dự kiến đầu tư trong giai đoạn (2015 - 2020) khoảng 5.000 tỷ đồng. Trước mắt từ năm 2016 tỉnh Bình Định kêu gọi đầu tư 4 dự án du lịch gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại với tổng diện tích 800 ha vốn đầu tư 400 triệu USD; Dự án Khu du lịch Mũi Rồng - Tân Phụng diện tích 200 ha với đầu tư 120 triệu USD và Dự án các điểm du lịch sinh thái Hồ Núi Một, diện tích 20 ha vốn đầu tư 5 triệu USD.

Cùng với việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, trong năm 2016 tỉnh Bình Định đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch để sớm đưa vào hoạt động. Hình thành các loại hình du lịch thể thao, giải trí và du lịch cộng đồng. Đồng thời liên kết với các tỉnh trong khu vực hình thành sản phẩm du lịch vùng như: Nhã nhạc Cung đình Huế; Hát Bài chòi, Hát bội, võ cổ truyền, Trống trận Tây Sơn (Bình Định) và Cồng chiêng Tây Nguyên và kết nối du lịch biển với các tour, tuyến du lịch trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên để phục vụ du khách.

Viết Ý (ghi)

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược

Năm 2016, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội là “Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược; huy động tốt nhất các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng nhanh hơn; phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Theo đó, Ninh Thuận đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Tạo chuyển biến căn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát để đánh giá kịp thời quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị chuyên đề với các sở, ngành, địa phương để kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh. Đồng thời, duy trì các phiên họp hàng tháng, quý... để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016. Năm 2016, Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10 - 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 - 33 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho 15,5 ngàn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,8 - 2% và đào tạo nghề cho 8.200 lao động.

Đức Ánh (ghi)

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Đồng thuận, đoàn kết, vững bước trên con đường đổi mới

Năm 2016, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đưa bộ mặt đô thị, nông thôn của tỉnh ngày càng đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Phấn đấu đưa Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng về vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng, mà còn được biết đến là địa phương năng động và phát triển, nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như: Samsung, Canon, Microsoft... Tất cả đã và đang tạo nên những nền tảng và tiền đề vững chắc để đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.

Năm 2015, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) của tỉnh tăng 8,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 5,3%; công nghiệp và xây dựng chiếm 75,8%; dịch vụ chiếm 18,9%. Trong đó, các lĩnh vực kinh tế đều có bước tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 612,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ (trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%; khu vực FDI tăng 10,2%). Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,6% so với cùng kỳ...

Kinh tế phát triển, tỉnh có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ và hiện đại, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường... tiếp tục được quan tâm chú trọng và có sự chuyển biến tích cực. Với những thành quả đạt được trong năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Bắc Ninh đã ghi những dấu ấn nổi bật và đậm nét trong bức tranh chung về kinh tế - xã hội của cả nước. Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản đạt các tiêu chí trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh trong thu hút các nguồn lực đầu tư, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng hiện đại bậc nhất khu vực, phục vụ đắc lực đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn. Các công trình về cấp thoát nước, xử lý môi trường; các công trình hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, phúc lợi công cộng được đầu tư đồng bộ...

Thái Hùng (ghi)

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Gia Lai đang nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% trở lên; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng trên cơ sở phát huy lợi thế ngành nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 17.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 3.500 tỷ đồng (tăng 11,97%); kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD (tăng 24%). Tỉnh phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chẩn nông thôn mới trong những năm qua là 31 xã; số lao động được tạo việc làm mới 24.500 người, trong đó có 43% số lượng qua đào tạo. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 10,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015).

UBND tỉnh Gia Lai xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016, trong đó tập trung vào một số giải pháp mang tính quyết định, tạo động lực phát triển nền kinh tế ổn định và bền vững. Đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi cao; rà soát loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp và không có khả năng thực hiện.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nhất là nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm, thuỷ sản; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thật sự hiệu quả. Tập trung các nguồn lực lồng ghép đầu tư cho chương trình, chú trọng đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt.

Gia Lai khuyến khích phát triển các ngành, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; phát triển mạnh một số ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ; ưu tiên phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản (theo hướng tinh và sâu), công nghiệp sinh học, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu - cụm công nghiệp; đẩy mạnh liên kết vùng và các khu vực nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững…

Văn Thông (ghi)

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản