Lan tỏa sâu rộng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Ngày 26/11, Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và chiến lược phát triển gia đình việt Nam, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đã có chuyển biến tích cực.

Phong trào ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hơn. Các giá trị truyền thống của dân tộc không ngừng được bồi đắp và phát huy, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng được đầu tư.  

Để phong trào ngày càng đi vào thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền cần luôn lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các chỉ đạo vào xây dựng đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các chủ thể văn hóa. Bên cạnh đó, các địa phương cần thu hút các nguồn lực xã hội hóa vào phát triển; coi trọng hơn công tác gia đình, coi yếu tố gia đình là hạt nhân, nền tảng trong xây dựng văn hóa cơ sở.  

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, giai đoạn tới, Hải Dương xác định văn hóa là động lực quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định văn hóa là một trong 3 nền tảng phát triển giai đoạn tới của tỉnh. Vì thế, các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần bám sát định hướng, mục tiêu phát triển đã được Nghị quyết xác định để đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đi vào chất lượng và chiều sâu, hiệu quả hơn.  

Trước những thách thức đặt ra trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nguy cơ về xói mòn các giá trị đạo đức, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trong giai đoạn tới của tỉnh là khơi dậy tinh hoa văn hóa xứ Đông, sáng tạo ra những sản phẩm văn hóa khác biệt, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển kinh tế. 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp, đặc biệt là các gia đình văn hóa tiêu biểu sẽ có hoạt động thiết thực để hưởng ứng định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới là tăng trưởng xanh. 

Cho rằng rác thải đang là vấn đề bức xúc với Hải Dương hiện nay, ông Phạm Xuân Thăng giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian tới phát động phong trào phân loại rác thải tại nguồn, khuyến khích nhân dân thực hiện.

Trong 10 năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm hơn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhiều cách làm hay, điển hình được nhân rộng. Tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng giảm, vai trò của phụ nữ được đề cao, công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm… Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, xuất hiện nhiều gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi...

Hai mươi năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Phong trào đã góp phần huy động mọi nguồn lực của xã hội trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.

Đến nay, Hải Dương có 1.484 nhà văn hóa thôn, khu dân cư; có 1.318 tủ sách cơ sở; 22 ao bơi hợp vệ sinh; 515 sân thể thao có diện tích từ 1.000 - 2.000 m2. Toàn tỉnh có 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 720 thôn, khu dân cư “Tự quản bảo vệ môi trường”; 1.280 khu dân cư vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp được trên 2.000 tỷ đồng, 9.000 ha đất và 987.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hải Dương đã có 163/178 xã và 7/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 11 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 1.586 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 87,3% số hương ước, quy ước được Ủy ban nhân dân huyện công nhận.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Biểu dương các tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'
Biểu dương các tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Ngày 10/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và biểu dương 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN