Hà Nội phấn đấu đưa 3.500 hộ thoát nghèo

Theo Sở Lao động, Thương binh, Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, năm 2015, ngành tập trung tạo việc làm mới cho lao động, đặc biệt là lao động nữ; Tuyển mới, đào tạo nghề cho 148.000 lượt người; dạy nghề cho lao động nông thôn 30.000 người. Hà Nội phấn đấu đưa 3.500 hộ thoát nghèo vào cuối năm 2015, đồng thời đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,8%.


Trao cờ thi đua cho tập thể lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội


Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở LĐTBXH Hà Nội chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Trong đó, đối với người có công cần rà soát và giải quyết dứt điểm vi phạm chính sách người có công ngay trong 6 tháng đầu năm 2015. 


Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm với nhiệm vụ của thành phố; rà soát và nâng cao chất lượng đội ngũ đào tạo, giáo viên; đặc biệt chú trọng tới đào tạo nghề cho đội ngũ lao động nông thôn; tập trung phân loại các hộ nghèo và các huyện xã có giải pháp thiết thực, gắn công tác giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động sự tham gia của các ngành với công tác giảm nghèo.


XM

Ao hồ Hà Nội ô nhiễm nặng nề
Ao hồ Hà Nội ô nhiễm nặng nề

Hà Nội được đánh giá là thành phố xanh với hơn 100 ao hồ lớn nhỏ trong 10 quận nội thành nhưng hiện nay đều đối mặt với vấn đề ô nhiễm và lấn chiếm, khiến cho những “lá phổi xanh” không còn xanh…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN