Biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào khuyến học

Chiều 11/9, tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội biểu dương các danh hiệu học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

215 đại biểu, đại diện cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tại 15 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã dự.

Chú thích ảnh
 Các cá nhân được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học.

Qua 5 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số Quyết định số 281/QĐ-TTg, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, Kiên Giang có 15 hội khuyến học huyện, thành phố; 145 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 5 hội khuyến học cơ sở các trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua, tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực như các mô hình: “Cộng đồng học tập” ấp, khu phố, “Đơn vị học tập”; các câu lạc bộ: “Gia đình học tập”, “Ươm mầm ước mơ”. Trong 5 năm, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã công nhận, biểu dương 269.339 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 261 dòng họ; 795 cộng đồng ấp, khu phố; 845 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc.

Việc triển khai phát động phong trào học tập suốt đời theo các mô hình học tập ở cơ sở từ thí điểm đến triển khai đại trà, đã có tác động lan tỏa, chuyển biến tích cực đến nhận thức người dân, tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký các mô hình học tập hàng năm.

Tại Đại hội, các đại biểu chia sẻ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền đề nghị thời gian tới, cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp và các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trong địa bàn dân cư cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng; xác định ba loại hình hoạt động khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập. Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập cần gắn kết với công tác giảm nghèo, nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm, làm cho việc học có giá trị và biến thành hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, giải quyết một số vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.

Chú thích ảnh
 UBND tỉnh Kiên Giang trao cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang trao Cờ thi đua tặng Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua tặng 4 tập thể xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 và 97 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học.

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)
Nam Định đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài
Nam Định đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một trong những mục tiêu quan trọng được Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đưa ra tại Đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lần thứ IV, giai đoạn 2014 - 2020 diễn ra ngày 30/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN