Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chú thích ảnh
Diễn tập phương án nhân viên y tế hỗ trợ cứu người ra khỏi tòa nhà nơi xảy ra cháy. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đối tượng quy hoạch là hạ tầng phòng cháy, chữa cháy cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, bao gồm: Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy, chữa cháy; hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy; hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy, chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy, chữa cháy.

Nội dung lập quy hoạch, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội có tác động và yêu cầu đòi hỏi đối với công tác phòng cháy và chữa cháy nói chung và hạ tầng phòng cháy và chữa cháy nói riêng. Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá về liên kết vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương trong việc phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, những cơ hội và thách thức.

Cụ thể, định hướng phát triển cấu trúc hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; xác định số lượng, quy mô phát triển; xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành gắn với phân cấp, phân loại hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; định hướng phân bố không gian hạ tầng phòng cháy, chữa cháy theo vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bên cạnh đó, định hướng đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến việc phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy cùng các phương án tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bộ Công an có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các quy định hiện hành bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả.

TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết về: Phòng cháy chữa cháy, Hoạt động chất vấn và Kỳ họp thứ 8
Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết về: Phòng cháy chữa cháy, Hoạt động chất vấn và Kỳ họp thứ 8

Với 92,96% đại biểu tán thành, chiều 27/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN