Biểu dương các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu ở Đồng Nai

Ngày 28/6, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng các gia đình dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực vào phong trào học tập cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
50 gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương.

Theo đó, 50 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho trên 64.500 hộ và hơn 198.700 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được tuyên dương. 

Theo Ban Dân tộc tỉnh, Đồng Nai đã thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, công tác gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những gia đình người dân tộc thiểu số tiên phong, đi đầu trong học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh.

Theo ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cần phải nỗ lực, cố gắng, trong đó có vai trò quan trọng của gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm về chính sách nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các gia đình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về công tác dân tộc. Các gia đình gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng xóm bản vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa tại địa bàn cư trú.

Bài, ảnh: Lê Xuân  (TTXVN)
Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu
Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN