Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển 2 chủ đề, 29 đề mục

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 118/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục.

Cụ thể, chủ đề Quốc phòng có đề mục Biên phòng Việt Nam. Chủ đề tổ chức chính trị - xã hội, hội có đề mục Thanh niên.

29 đề mục thuộc 13 chủ đề khác: An ninh quốc gia; doanh nghiệp, hợp tác xã; khiếu nại, tố cáo; khoa học, công nghệ; lao động; nông nghiệp, nông thôn; tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; thi hành án; thương mại, đầu tư, chứng khoán; tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nhà ở, đô thị; y tế, dược.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên vào Bộ Pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ Tư pháp dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Tư pháp dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN