Dự kiến điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng 6,92%

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang dự thảo lấy ý kiến Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Giao dịch tại bộ phận “một cửa” của BHXH thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Nếu được thông qua từ ngày 1/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 4 đối tượng dưới đây sẽ được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại tháng 6/2018.


Các đối tượng được áp dụng gồm:


- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018.


- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ - CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ - CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018.


- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ - TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ - TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018.


- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018.


Cách tích được tính như sau: Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692 sẽ ra mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018. Cụ thể, ví dụ, người có mức lương hưu tháng 6 năm 2018 là 4.200.000 đồng/tháng. Mức lương từ tháng 7/2018 sẽ là 4.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 4.490.640 đồng/tháng.


XC/Báo Tin tức
Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm
Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết: Nhìn chung, sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, trung cấp Việt Nam thiếu rất nhiều kỹ năng mềm, nhất là làm việc theo nhóm và tác phong công nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN