Envision Digital giới thiệu Charging by EnOS – giải pháp mới thông minh sạc cho xe điện với chi phí hợp lý