Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

Ngày 12/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

Xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân


Sáng 12/6, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với đề xuất của Chính phủ; cho rằng việc ban hành các giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường là cần thiết trong bối cảnh doanh nghiệp đang rất khó khăn về vốn, về đầu ra của sản phẩm hàng hóa.


Đa số ý kiến trong Ủy ban tài chính ngân sách tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng, việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong thời điểm hiện nay cùng với việc thực hiện các nhóm giải pháp khác sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lưu động trong khi việc vay vốn ngân hàng đang khó khăn do các điều kiện vay và lãi suất cao.


 

Đại biểu Bùi Văn Xuyền phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN

 

Đại biểu Mai Hữu Tín (Bình Dương) đề nghị Chính phủ xem xét lại tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách hợp lý hơn để có thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách. Đại biểu cũng tán thành việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế TNDN; cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu đối với doanh nghiệp trong thời điểm này, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) kiến nghị Chính phủ cần đưa ra những biện pháp giảm thuế một cách thiết thực hơn đối với doanh nghiệp, hướng tới giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Bởi các giải pháp giảm thuế TNDN và thu nhập cá nhân (TNCN), VAT cũng chính là biện pháp thiết thực để kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Những giải pháp này cũng phải đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ trong việc áp dụng, thi hành trên thực tế.


Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 (như Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội) và giảm thuế VAT để kích thích tiêu dùng nhằm góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) đề nghị Quốc hội cho giảm ngay 50% thuế VAT cho toàn bộ hàng hóa; đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 để hỗ trợ người lao động cải thiện đời sống. Theo đại biểu, đây là những biện pháp gián tiếp có tác dụng mạnh mẽ trong việc kích cầu tiêu dùng, góp phần thiết thực vào việc hỗ trợ sản xuất của doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân.


Cùng quan điểm này, các đại biểu: Trần Thanh Hải; Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) đề nghị Quốc hội nghiên cứu áp dụng miễn thuế TNCN bậc 1 đối với người công nhân lao động làm công hưởng lương. Việc giảm thuế VAT phải nghiên cứu mở rộng đối với nhiều lĩnh vực, đối tượng hơn nữa mới có giá trị thực tế. Đại biểu Trần Du Lịch cũng đưa ra quan điểm, để tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, Quốc hội, Chính phủ cần có thông điệp rõ ràng từ năm 2013, sẽ xem xét giảm thuế TNDN từ 25-30%, tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

 

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013


Với 88% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.


Theo dự thảo Nghị quyết, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Quốc hội quyết định bổ sung dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 4; chuyển dự án Luật Đất đai từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.


Quốc hội cũng quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII các dự án: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Ban hành quyết định hành chính; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Quốc hội đã thông qua với 32 dự án luật, 4 dự án pháp lệnh trong chương trình chính thức, 18 dự án luật trong chương trình chuẩn bị.

 

Đề nghị giữ nguyên mức xử phạt chậm nộp tiền thuế


Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, các đại biểu đều nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về sự cần thiết ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, về phạm vi sửa đổi, các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu để sửa đổi một cách toàn diện hơn chứ không chỉ sửa đổi một số điều để hạn chế những vướng mắc của Luật Quản lý thuế hiện hành.

 

Đề cập quy định xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) đề nghị giữ nguyên mức xử phạt chậm nộp tiền thuế như luật hiện hành là "Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp" vì nếu tăng mức nộp lên "0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp" sẽ khó khả thi. Các đại biểu Đỗ Hữu Lâm (Long An), Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang), Trương Thị Huệ (Thái Nguyên), K’Krah (Đắk Nông) cũng đồng tình với ý kiến trên. Theo đại biểu Đỗ Hữu Lâm (Long An): Hành vi chậm nộp tiền thuế không phải là cố tình gian lận thuế nên được coi là lãi chậm nộp, không coi là hình phạt. Quy định xử lý mức chậm nộp cần tương ứng với lãi suất ngân hàng. Đại biểu Đỗ Hữu Lâm lý giải: Hiện nay mức lãi suất ngân hàng cho vay ngắn hạn đối với 4 lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khoảng 14-15%/năm. Mức xử phạt theo luật hiện hành là 0,05% mỗi ngày tương ứng với 18%/năm đã là cao so với mức lãi suất của ngân hàng. Nếu quy định mức 0,07%/ngày là quá cao so với lãi suất ngân hàng hiện nay.


Xung quanh quy định về nguyên tắc ấn định thuế, các đại biểu đều nhất trí rằng nội dung liên quan đến cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế là một trong những vấn đề quan trọng được đề cập trong nội dung sửa đổi, bổ sung Luật lần này, được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn tình trạng chuyển giá, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng nội dung trong dự án luật còn quá chung chung, chưa đi vào vấn đề trọng tâm liên quan đến cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, nội dung thực hiện, chế tài xử phạt... Đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần rà soát, bổ sung vào dự án luật những nội dung cụ thể về quy định này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của dự án luật. Đại biểu K’Krah (Đắk Nông) đề nghị bổ sung thêm chức năng điều tra của cơ quan thuế trong Luật Quản lý thuế về chống chuyển giá vì theo đại biểu, hiện nay tình trạng chuyển giá giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra rất phổ biến, gây thất thu về thuế là rất lớn.

 

Bình đẳng trong việc xem xét xóa nợ thuế


Về quy định xóa nợ thuế, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị, tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có thể xem xét trong việc xóa nợ thuế. Đại biểu K’Krah (Đắk Nông) cũng đề nghị Quốc hội xem xét xóa nợ thuế cho các đối tượng như: doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã giải thể, phá sản, không còn ở nơi đăng ký nộp thuế, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể nợ thuế; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu chưa được sở hữu nợ thuế, pháp nhân mới không được giao, chịu trách nhiệm nộp các khoản nợ thuế này; các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, làm ăn thua lỗ đã bỏ kinh doanh...


Đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) lại băn khoăn về những bất cập trong mức thuế TNCN hiện nay. Theo đại biểu, mức thuế thu nhập chịu thuế hiện nay không hợp lý, thiếu tính đúng, tính đủ chi phí tối thiểu cho người lao động tái tạo sức lao động và trang trải các chi phí cần thiết, nâng cao chất lượng cuộc sống; khoảng cách giữa các bậc thu tính thuế chưa hợp lý ảnh hưởng đến động lực thúc đẩy xã hội; Doanh nghiệp muốn cải thiện thu nhập cho người lao động thì lại khiến lao động lại phải đóng thuế nhiều hơn, phần cải thiện lương cho người lao động là rất ít... Đại biểu kiến nghị một số giải pháp: Tính lại tiền lương tại mức khởi điểm tính thuế TNCN, nâng mức tính thuế tối thiểu, tính đúng mức tái tạo lao động và đủ trang trải mức chi phí tối thiểu; Mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh theo mức tiền lương, khởi điểm tính thuế TNCN mức giảm trừ hàng năm không cố định mà căn cứ theo tình hình thực tế, nhu cầu an sinh xã hội, khả năng thu nhập của người chịu thuế, xây dựng để có tiêu chí hợp lý giảm trừ gia cảnh một cách phù hợp; giãn độ rộng của từng mức thuế; các khoản trợ cấp, phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, quy định rõ ràng hơn thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế...


Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về nguyên tắc quản lý thuế; về nghĩa vụ của người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin; về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, thời hạn bảo lãnh; về cơ chế kiểm soát và chế tài xử phạt...

 

Quang Vũ - Phúc Hằng

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản