Thông tấn xã Việt Nam: Phong trào thi đua phát triển từ cơ sở

“Phong trào thi đua của TTXVN đã có những bước chuyển mạnh mẽ, phát triển từ cơ sở và lan tỏa khắp các đơn vị, tạo thành động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TTXVN.

Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN tại Trung tâm báo chí Quốc gia.

Trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị của TTXVN được giao, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua của Khối các Ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội, kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với mục tiêu: "Phát huy sức mạnh toàn TTXVN, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia. Xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước"; phong trào thi đua “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN” và “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, công chức, viên chức, người lao động TTXVN hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước”.

Chú thích ảnh
Phóng viên Lê Trí Dũng (giữa),
Trưởng ban Biên tập Ảnh tác nghiệp trong một sự kiện.

Nội dung thi đua toàn TTXVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin nguồn, xây dựng và phát triển các hình thức thông tin mới: thông tin trên mạng xã hội, megastory, nâng cao chất lượng thông tin của báo điện tử, kênh truyền hình thông tấn, thực hiện cơ cấu lại các sản phẩm thông tin của TTXVN, đổi mới nội dung, hình thức trình bày sản phẩm thông tin, đặc biệt là các báo đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể của đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, sạch đẹp, văn minh, lịch sự. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Chú thích ảnh
Phóng viên Trần Việt, Ban Biên tập Ảnh trong một lần tác nghiệp.

Ngay từ đầu năm 2020, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, các đơn vị trong TTXVN đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm. Tinh thần thi đua yêu nước đã lan tỏa đến các đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTXVN.

Để tiếp tục tạo động lực và tinh thần hăng say lao động trong toàn TTXVN, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V và Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI; chào mừng 75 năm ngày truyền thống của TTXVN (15/9) và 60 năm ngày ra đời Thông tấn xã Giải phóng với mục tiêu toàn TTXVN thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đổi mới, sáng tạo thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân, mỗi tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cách làm hay, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tạo động lực và tinh thần làm việc mới trong toàn ngành. Khẩu hiệu thi đua là Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTXVN nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, hăng say lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp phát triển của TTXVN. Nội dung thi đua tất cả các đơn vị phát động “Mỗi ngày học tập và làm theo một lời dạy của Bác Hồ”, toàn TTXVN thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi đơn vị đăng ký một công trình hoặc một sáng kiến cải tiến triển khai thực hiện ngay để chào mừng 75 năm thành lập TTXVN, khuyến khích các cá nhân đăng ký các sáng kiến, sáng tạo, giải pháp trong công tác để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả (đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến công tác thông tin).

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị đã đăng ký các công trình như: Nhà xuất bản Thông tấn đăng ký xuất bản cuốn sách “60 năm Thông tấn xã Giải phóng anh hùng”, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn triển khai dự án hợp khối nhà 18- 20 Trần Hưng Đạo và 11 Phan Huy Chú, Ban biên tập tin Thế giới xây dựng một tủ sách mang tên Đinh Hữu Dư tại một trường tiểu học có nhiều hoàn cảnh khó khăn tại một tỉnh vùng sâu, vùng xa và xuất bản cuốn sách tham khảo về quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung....

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, các Khối thi đua trong toàn ngành TTXVN cũng hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động. Điển hình như Khối thi đua các Ban Biên tập và Trung tâm thông tin, báo chí đã xây dựng phong trào “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời”, “Ảnh luôn đạt chất lượng cao”, phong trào“Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”phát triển mạnh trong các đơn vị nghiệp vụ. Khối các Toà soạn Báo có mục tiêu thi đua “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”.

Khối các đơn vị chức năng, tổng hợp có các phong trào thi đua thiết thực như: “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc”, “Đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác và triệt để thực hành tiết kiệm”, “Mỗi người giỏi một việc nhưng làm được nhiều việc”. Khối các đơn vị kỹ thuật, sản xuất dịch vụ đã có các phong trào thi đua như: “Năng suất cao, chất lượng tốt, văn minh công sở, thực hành tiết kiệm”, “Thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa”. Văn phòng TTXVN cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, nổi bật như các phong trào: “Giữ gìn cơ quan sạch đẹp, văn minh lịch sự”, “Triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý”, “Lái xe an toàn, bảo quản xe tốt”. Khối các Cơ quan thường trú trong nước và ngoài nước đã có phong trào thi đua “Không bỏ lọt thông tin”, “Bám sát các sự kiện, thông tin chính xác, kịp thời”, “Tăng cường công tác quản lý  đơn vị”. 

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đổi mới trong  tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các đơn vị đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức phong trào thi đua. Hình thức thi đua được đổi mới, mở rộng hình thức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước. Qua đó, đã tạo dựng được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, sáng tạo trong quy trình sản xuất in.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của TTXVN đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể nhằm xây dựng phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN. 

Phong trào thi đua của các đơn vị được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị với mục tiêu rõ ràng và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm cho các tập thể nhỏ, cá nhân. Phong trào thi đua ở các đơn vị được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc thù công tác của đơn vị và lôi cuốn được đông đảo công chức, viên chức và người lao động tham gia. Các phong trào thi đua đều gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” và đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, được các ngành, đơn vị tôn vinh, khen thưởng. Các đơn vị đã có nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng khác nhau để động viên kịp thời công chức, viên chức và người lao động.

Đàm Danh Liêm/TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam: Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào nhiệm vụ chính trị của ngành
Thông tấn xã Việt Nam: Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào nhiệm vụ chính trị của ngành

Là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước, TTXVN đã thực hiện xuất sắc công tác thông phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, thù địch theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận số 41/TB-TW ngày 11/10/2006 của Bộ Chính trị về “Một số biện pháp tăng cường quản lý và chỉ đạo đối với báo chí” và Nghị quyết Trung ương 5 về “Tăng cường công tác lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN