Thành phố thông minh vươn mình tiến lên

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân để cùng vượt qua những thách thức, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân để cùng vượt qua những thách thức, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh những đột phá của thành phố mang tên Bác.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng năm 2020, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển về mọi mặt để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Thưa đồng chí, những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chương trình đột phá như cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội… Đến nay, các nội dung này đã đạt được kết quả như thế nào?

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả khả quan về kinh tế, văn hóa, xã hội; kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) tăng 8,32%, cao hơn năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, vượt chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỷ USD (bằng 101% so cùng kỳ)... Các kết quả nêu trên thể hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; quy hoạch, chỉnh trang đô thị có chuyển biến tốt hơn.

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn chủ đề đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, công cuộc cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến hiệu quả; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tăng lên; công nghệ thông tin cũng được đưa vào ứng dụng để tăng hiệu quả của hành chính công. Những bức xúc, khiếu nại của người dân về thu hồi đất và một số vấn đề khi thực hiện các dự án đã được lãnh đạo Thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết khẩn trương, phù hợp quy định của pháp luật…

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp đột phá gì để tiến đến mục tiêu thành phố thông minh, thưa đồng chí?

Bước sang năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề ra những giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, đồng thời khẳng định vai trò là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước và đặc biệt xứng đáng là đầu tàu kinh tế của phía Nam. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trong đó, lấy phát triển công nghiệp làm mũi nhọn, đặc biệt là công nghệ cao. Hiện nay, tốc độ đổi mới công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 12%/năm, được coi là cao nhất nước. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực trên cơ sở các sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao như: Công nghệ thông tin và viễn thông, chế tạo máy, cơ khí…

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khai thác và mở rộng các hoạt động kinh tế dịch vụ theo hướng sớm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính lớn của cả nước. Hoạt động kinh tế dịch vụ là một trong những thế mạnh vốn có của Thành phố Hồ Chí Minh, có tác động lan tỏa và hỗ trợ cho phát triển công nghiệp. Trong đó, hoạt động tài chính, thị trường chứng khoán và ngân hàng là những dịch vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là phương tiện thu hút các nguồn vốn trong nước, khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng là thành phố năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động nâng cao năng lực của bộ máy cơ quan công quyền theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền, cấp quản lý, đặc biệt là đề cao vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân công chức trong bộ máy hành chính gắn với chế độ thưởng phạt nghiêm minh; tiến tới nghiên cứu xây dựng chính quyền đô thị với tổ chức bộ máy năng động và hiệu quả, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; tạo ra mối quan hệ giao dịch hành chính giữa công chức và người dân theo hướng minh bạch, công khai.

Năm 2020, thành phố tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và thành phố và tập trung thực hiện chủ đề của năm 2020 là “Ðẩy mạnh nếp sống văn hóa và nâng cao đời sống văn minh đô thị”; đồng thời, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảy chương trình đột phá; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như các chương trình, đề án đã đề ra.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo đồng chí, Thành phố cần có giải pháp gì để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống?

Vừa qua, có một số cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh bị xử lý kỷ luật, trong đó có những trường hợp bị truy cứu hình sự. Sự việc xảy ra làm tổn thương đến uy tín của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là bài học cho các Đảng viên khác lấy đó làm gương để tránh sai phạm?

Thành phố Hồ Chí Minh rất kiên quyết trong xử lý những cán bộ có dính líu đến sai phạm trong công tác, một mặt khẳng định được kỷ cương, kỷ luật của Đảng nghiêm minh, nhưng một mặt đó cũng là có tổn thất về uy tín, nhân sự của Đảng bộ. Để tránh mắc phải sai phạm, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công chức, mỗi cấp cần phải rút kinh nghiệm, không để tái diễn. Đặc biệt, cán bộ làm chức vụ càng cao, thì ý thức thượng tôn pháp luật phải càng tuân thủ nghiêm ngặt để làm gương cho cán bộ khác và cho người dân.

Trong năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đề ra các giải pháp để kịp thời phát hiện, xử lý các tập thể và cá nhân sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và triển khai thực hiện quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, sai phạm là phải xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì vậy đã là cán bộ, đảng viên phải hiểu và không được vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước. Người có trách nhiệm càng cao ở Đảng và chính quyền thì càng phải gương mẫu, nếu không gương mẫu được thì không nên giữ chức vụ đó nữa.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, Thành phố sẽ triển khai 4 nhóm chương trình phát triển TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới: Đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá trong phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các sản phẩm chủ lực của TP Hồ Chí Minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của TP Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống năng động sáng tạo, cùng cả nước, vì cả nước…, khi có khó khăn sẽ phát huy trí tuệ của Đảng bộ Thành phố, sáng kiến của nhân dân và phát huy tiềm lực của giới khoa học, doanh nghiệp, kiều bào để giải quyết các vấn đề trước mắt, lâu dài của TP Hồ Chí Minh, trên tinh thần không bế tắc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản