Phát huy vao trò của Công đoàn trong xây dựng và phát triển Đảng

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam.

Việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động của Công đoàn Việt Nam cũng chính là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ uy tín và phát triển sự lớn mạnh của Đảng trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Tổ chức công đoàn cần phân tích, phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đơn vị đến người lao động. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN

Công đoàn góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Người còn đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam - một tổ chức quan trọng đại diện cho lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Bác khẳng định “Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc”. Theo Người, lợi ích của Đảng với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất. Trong tác phẩm Thường thức chính trị, Bác đã nhấn mạnh rằng “Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc bởi vì Đảng kết hợp phong trào cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác - Lênin".

Có thể thấy, giai cấp công nhân Việt Nam đang phát triển mạnh về số lượng với khoảng 23,9 triệu người, chiếm gần 25% dân số cả nước. Đây là lực lượng có tác phong công nghiệp và trình độ chuyên môn, tay nghề ngày càng nâng cao; từng bước làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Giai cấp công nhân lao động Việt Nam ngày càng đa dạng về cơ cấu ngành nghề, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Mặc dù giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỷ lệ không cao so với dân số cả nước nhưng hằng năm đã đóng góp trên 50% tổng sản phẩm xã hội và hơn 60% ngân sách nhà nước.

Theo ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Công đoàn Việt Nam có vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, khi nước ta tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thì đây là cơ hội lớn để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo cho người lao động, bảo vệ uy tín của Đảng.

Ông Đinh Đăng Quang cho rằng để làm được điều đó, tổ chức Công đoàn cần thực sự đi sâu sát, gắn liền với đời sống người lao động, để nắm bắt tâm lý, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên với công việc, cuộc sống. Tổ chức Công đoàn cần phân tích, phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đơn vị đến người lao động, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên thông qua việc trao đổi trực tiếp, ghi nhận ý kiến, đánh giá và phân tích, tham mưu với cấp ủy đảng; phối hợp với chính quyền đồng cấp, đưa ra những giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của luật pháp, nhất là các vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần...

Thời gian qua, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã vận động toàn thể đoàn viên công đoàn ở 31 công đoàn trực thuộc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng...

Thông qua việc tuyên truyền, giúp cho công đoàn viên thấy được niềm tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giúp người lao động, người sử dụng lao động nâng cao về nhận thức, thực hiện tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Thị Thúy Nhàn khẳng định, Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp đoàn kết giáo dục rèn luyện, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng, là người cộng tác đắc lực của Nhà nước. Trong suốt quá trình cách mạng, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nhàn phân tích, khi nói đến lợi ích của giai cấp công nhân trong tình hình cụ thể của nước ta, là nói đến sự thống nhất giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc; sự đồng thuận giữa lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, tổ chức Công đoàn ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong thời kỳ mới.

Tăng cường phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn khẳng định, có tới 91,4% công nhân lao động mong muốn được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với động cơ, mục đích đúng đắn và tích cực. Tuy nhiên, theo ông Thọ, trong hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đã cổ phần hóa, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp mà vốn chủ sở hữu không do Nhà nước chi phối... thì vấn đề vào Đảng của công nhân, người lao động là thực sự rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Theo nhiều chủ doanh nghiệp, việc họ tuyển người lao động vào làm việc để tạo ra sản phẩm và lợi nhuận chứ không phải để “phấn đấu”.

Chú thích ảnh
Cán bộ làm công tác Công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Để khắc phục tình trạng này và nâng cao chất lượng phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, vai trò của tổ chức Công đoàn là rất quan trọng. Thời gian qua, không ít cán bộ làm công tác Công đoàn trong khu vực này đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người lao động; khuyến khích người lao động trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, lao động có trách nhiệm, góp phần phát triển doanh nghiệp, cũng chính là nâng cao cuộc sống của chính mình. Trên cơ sở đó, cán bộ Công đoàn phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên, tạo nguồn để bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ông Cao Văn Tiến Trang, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty May Nein Hsing Ninh Bình, cho biết, để đảm bảo thời gian sinh hoạt hàng tháng không ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của công ty, hàng tháng trước thời điểm sinh hoạt Đảng hai ngày Chi ủy chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm thông báo tới Ban giám đốc công ty, chủ quản các bộ phận, các bộ phận xắp xếp công việc, tạo điều kiện cho đảng viên tham dự sinh hoạt định kỳ không làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh đó, chi bộ lập trang mạng xã hội để tiện liên lạc thường xuyên với đảng viên. Nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ đều được gửi trước qua mạng zalo nhóm để đảng viên cơ bản nắm được, trao đổi và cho ý kiến nhanh gọn, cụ thể. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đều dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện ý kiến của mình, từ đó tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ...

Đảng viên trưởng thành từ phong trào công nhân là rất quan trọng

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, có tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp thì ngoài việc bảo đảm lợi ích công nhân, tổ chức đảng còn thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục tư tưởng, nhận thức cho công nhân, lao động trong việc tuân thủ kỷ luật lao động, ý thức xây dựng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc phát triển Đảng trong công nhân không chỉ để tăng số lượng đảng viên mà còn làm tăng thành phần giai cấp công nhân trong Đảng. Điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc giữ vững tính chất giai cấp công nhân của Đảng.

Trong phát biểu gần đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, việc xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là điều kiện rất quan trọng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn có được bước đi vững chắc, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Theo bà Trương Thị Mai, những đoàn viên xuất thân, trưởng thành từ phong trào công nhân thì khi đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ có kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn...

Đỗ Bình (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản