Lai Châu: Quán triệt, thực hiện các quy định về công tác cán bộ

Ngày 30/3, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Lai Châu về công tác cán bộ, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Chú thích ảnh
Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, triển khai, hướng dẫn về: Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/11/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020; Công văn số 836-CV/TU, ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Mặt khác, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch ở cấp mình, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới xây dựng và thực hiện; quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, liên thông...

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị, sau Hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa văn bản để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị. Các quy định, kết luận, hướng dẫn được quán triệt tại Hội nghị lần này là những nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần bảo đảm tính nghiêm túc, đồng bộ và chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ 
Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ 

Ngày 1/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN