Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ; Công bố kết quả bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng ;Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 

Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư khóa XI. Ảnh: TTXVN

Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đã tới dự.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết điều khiển phiên họp.
Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh thông báo đến ngày 18/1, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 176 điện mừng của các đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện tại Đại hội, về Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.


Về Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), đa số đại biểu nhất trí giữ tên gọi như Dự thảo: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)”; nhất trí về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với mối quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ “tiến bộ”). Về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Đại hội đã lấy phiếu biểu quyết về 13 vấn đề trong Dự thảo.

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đọc toàn văn Dự thảo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nhất trí cao.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đọc Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 đồng chí trong đó có 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết.
Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ chính trị gồm 14 đồng chí.
Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Ban chấp hành Trung ương khóa XI giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ra mắt Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát biểu bày tỏ xúc động và tin tưởng rằng thành công của Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương bầu.


Nhân dịp này, đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các ngành, các cấp và cùng toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí, bầu bạn và nhân dân các nước anh em yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới trong thời gian qua đã hết lòng hợp tác giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc cũng như cá nhân đồng chí trong quá trình thực hiện trọng trách của mình.


Đồng chí tin tưởng: Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, với ý chí cách mạng tiến công, đề ra đường lối trong chặng đường mới và bầu Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư sẽ đem lại sức sống mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Với tình cảm chân thành và tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Nông Đức Mạnh trân trọng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã trân trọng tặng hoa, cảm ơn đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và với tình cảm cá nhân, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI, giao trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân. Đồng chí chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành, những lời chúc mừng tốt đẹp và những gửi gắm sâu sắc mà đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành cho. Đây là vinh dự, là nguồn động viên hết sức to lớn trên cương vị công tác mới, với nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước.


Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của đất nước ta trong thời gian qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công lao to lớn của đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị và trọng trách là Tổng Bí thư.


Đồng chí đề nghị Đại hội bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ khóa X vừa qua.

Đồng chí khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ý thức được rằng những thành tựu và kinh nghiệm quý báu có được trong những nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt là trong những năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc trong bước phát triển tiếp theo của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.


Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết nhất trí thống nhất tư tưởng, hành động, luôn luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội, nêu rõ: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta. (xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong số báo hôm nay).

Hòa trong giai điệu nhạc hùng tráng của Quốc ca và Quốc tế ca, các đại biểu cất vang tiếng hát từ trái tim nhiệt huyết của những đại biểu của các đảng viên cộng sản Việt Nam, nguyện phấn đấu suốt đời cống hiến vì lý tưởng cao cả của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của toàn Đảng và toàn dân ta.

Hương Thủy - Thanh Hòa

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản