Siết quản lý hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế nhằm chống thất thu ngân sách

Từ ngày 15/10, Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế sẽ chính thức có hiệu lực; đồng nghĩa nhiều quy định trong quản lý hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế sẽ được siết chặt hơn, phân rõ trách nhiệm của hải quan trong giám sát nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia, bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành. Ảnh: TH.

Theo đó, hàng đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế gồm: Hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan; hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định. Hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

Hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông trong cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật.

Hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông trong cửa hàng miễn thuế được cơ quan hải quan quản lý, giám sát trên cơ sở thông báo danh sách hàng đưa vào cửa hàng và kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế. Hàng hóa bán tại đây phải được lưu giữ tại cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế.

Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia, bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành. Vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Tem phải được dán trước khi bày bán tại cửa hàng miễn thuế hoặc trước khi giao cho đối tượng mua hàng trong trường hợp hàng được xuất thẳng từ kho chứa hàng miễn thuế đến đối tượng mua hàng.

Hàng hóa là hàng mẫu, hàng dùng thử đưa vào cửa hàng miễn thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm, nước hoa,...), túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế cho khách mua hàng, doanh nghiệp thực hiện quản lý riêng hàng hóa này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết toán với hải quan.

Đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng, kho hàng miễn thuế, doanh nghiệp phải thông báo cho chi cục hải quan quản lý; kho chứa hàng miễn thuế theo mẫu và gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Sau khi nhận được phản hồi của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, doanh nghiệp được đưa hàng hóa vào cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế. Chi cục hải quan xác nhận thực tế hàng hóa đó trên cơ sở thông báo danh sách hàng hóa của doanh nghiệp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Phía chi cục hải quan quản lý cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế có trách nhiệm giám sát hàng hóa xếp lên phương tiện để vận chuyển giữa kho chứa hàng và cửa hàng miễn thuế; thực hiện phê duyệt vận chuyển hàng hóa trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử ngay sau khi doanh nghiệp gửi đến hoặc văn bản do doanh nghiệp xuất trình. Niêm phong hàng hóa trước khi vận chuyển, ghi rõ số niêm phong hải quan trên bản giấy của doanh nghiệp. Khi hàng hóa vận chuyển đến địa điểm, Chi cục hải quan quản lý cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế kiểm tra niêm phong, xác nhận trên văn bản của doanh nghiệp; đồng thời giám sát hàng hóa nhập vào kho.

MT/Báo Tin tức
Cửa hàng miễn thuế không được bày bán thuốc lá điện tử
Cửa hàng miễn thuế không được bày bán thuốc lá điện tử

Theo Bộ Công Thương, các mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự... chưa được phân loại hàng hoá, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam. Vì vậy, Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo kiểm soát chặt các mặt hàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN