NATO bình luận về triển vọng đàm phán nếu Kiev giành lại Kherson