Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới

Sáng 6/8, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, 12/12 tỉnh thuộc Cụm thi đua Tây Nam Bộ đã quyết liệt đẩy mạnh công tác thi đua và đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn cụm tăng bình quân 8,2%, riêng Trà Vinh tăng 17%, Long An tăng gần 10%; tổng thu ngân sách toàn cụm gần 50 ngàn tỷ đồng, 12/12 tỉnh thu ngân sách đạt từ 55% kế hoạch trở lên, trong đó Hậu Giang đã thu đạt trên 80%, Long An gần 70%.

Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang phục vụ người dân. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; chất lượng giáo dục từng bước nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông bình quân trong cụm đạt khoảng 97%; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính được chú trọng...

Nhiều tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”; đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương phát động như: Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tại hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2019; phát động đợt thi đua đặc biệt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụm thi đua Tây Nam Bộ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực; tích cực xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, bổ sung thành viên đủ sức để làm tốt chức năng tham mưu tổ chức phong trào thi đua, kiểm tra, giám sát và xét đề nghị khen thưởng; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực mà các tỉnh Cụm Tây Nam Bộ đã đạt được. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy các tỉnh đã thực sự có giải pháp triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các phong trào thi đua. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà nhất trí cao với nhiệm vụ trọng tâm mà các tỉnh Cụm Tây Nam Bộ đề ra trong sáu tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị các tỉnh Cụm Tây Nam Bộ nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ khen thưởng cho đối tượng có công trong kháng chiến, hiện còn tồn đọng do địa phương quản lý, đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành công tác khen thưởng nhóm đối tượng này; đề nghị Hội đồng Thi đua, Ban Thi đua khen thưởng làm tốt công tác tham mưu, tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, xem đây là động lực để tạo sức bật hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ cũng đã thông qua dự thảo quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2019.

Hồng Đạt (TTXVN)
Năm thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thi đua và hợp tác
Năm thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thi đua và hợp tác

Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương) đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua sáu tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN