Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Kạn cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách đối với dân tộc.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng thời, có các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng dân tộc để mỗi thôn bản, gia đình được phổ biến pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động; đặc biệt quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo mỗi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển và không một ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Kạn triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, các chính sách đối với đồng bào dân tộc. MTTQ các cấp cần quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, trong đó thường xuyên chăm lo đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những mục tiêu, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hoàn thành 10/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội khóa V, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 10 tỷ đồng, hiến hơn 183 ngàn m2 đất và hàng trăm nghìn mét khối đất, đá, vật tư, đóng góp hơn 233 nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; xây dựng và duy trì 104 mô hình tự quản ở khu dân cư; xây dựng và duy trì 89 mô hình phát triển kinh tế vườn, đồi, rừng, kinh tế trang trại.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp duy trì và phát huy 50 tổ tự quản môi trường, 1.328 mô hình khu dân cư bảo vệ an ninh Tổ quốc, 142 khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông, 113 khu dân cư “3 không”. MTTQ tỉnh đã thành lập 1.423 tổ hòa giải với hơn 7.623 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận, đã hòa giải thành công 3.442 cuộc.

MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được gần 13 tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 729 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, tặng 67.327 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai hiệu quả. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát được 4.217 cuộc đối với các công trình công cộng có sự đóng góp của nhân dân, kịp thời kiến nghị gần 100 vụ việc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết...

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ tỉnh Bắc Kạn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay; việc nắm bắt tâm tư tình hình các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời...

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng bức tranh cho MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phấn đấu xây dựng mới ít nhất 20 mô hình tự quản và mô hình phát triển kinh tế ở khu dân cư; phấn đấu đạt 85% “Gia đình văn hóa” trở lên, đạt 70% “Khu dân cư văn hóa” trở lên; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 2 tỷ đồng trở lên, xây dựng ít nhất 30 ngôi nhà cho hộ nghèo. Hàng năm, 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện, 80% Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% Ban Công tác Mặt trận hoạt động được đánh giá xếp loại từ khá trở lên, không có yếu kém...

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 73 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Ma Từ Đông Điền tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Dừa tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng
Ông Nguyễn Văn Dừa tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra từ ngày 10 - 11/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN