Thi đua là động lực thúc đẩy các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên phát triển

Ngày 26/7, tại Đắk Nông, Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua trong sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm 2019.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên khẳng định trong sáu tháng đầu năm cấp ủy, chính quyền các tỉnh trong khu vực đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở các tỉnh trong khu vực tiếp tục có nhiều đổi mới với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và trên tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Ngay từ đầu năm mỗi tỉnh đã phát động một chủ đề thiết thực gắn với phong trào thi đua với việc học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, đưa phong trào thi đua đi vào thực tế đời sống và thật sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội các tỉnh phát triển.

Trong sáu tháng đầu năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung được duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước các tỉnh trong khu vực đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"… được nhiều tỉnh thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo. Hiện toàn cụm có 524 xã được công nhận nông thôn mới; năm đơn vị cấp huyện được công nhận nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn cụm cũng có hơn 230 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; hơn 530 tập thể, gia đình và cá nhân được khen thưởng thành tích kháng chiến và hơn 12.000 tập thể, cá nhân được cấp tỉnh tặng cờ thi đua, khen thưởng…

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định, công tác thi đua khen thưởng tại Đắk Nông ngày càng được các cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm, hưởng ứng. Qua đó, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, yêu cầu các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên cần tập trung tổng kết đánh giá những ưu, khuyết điểm trong 10 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” một cách thực chất. Đồng thời, có các đề xuất, tham mưu với Trung ương về nội dung này trong giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương trong khu vực cũng cần tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức để các cấp, các ngành tham gia góp ý vào dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi. Lãnh đạo các tỉnh cần quan tâm, sắp xếp lại bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng một cách phù hợp nhằm phát huy vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN