Người đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 sẽ tham gia bầu cử như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện như thế nào?

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có văn bản hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.  

Theo đó, căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Bầu cử), mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Để bảo đảm quyền lợi bầu cử của công dân, cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cử tri cần căn cứ các quy định của Luật Bầu cử, hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia và nội dung hướng dẫn công văn này để thực hiện việc lập danh sách cử tri đối với những người thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn, bao gồm cả các cử tri đang phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.  

Trong thời gian sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết cho đến ngày bầu cử, UBND cấp xã cần thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật và ghi chú rõ các trường hợp cử tri trong danh sách là người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà để có phương án chuẩn bị phù hợp.  

Trường hợp có cử tri thuộc danh sách cử tri trên địa bàn bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn thì UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động lập danh sách cử tri được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và gửi đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung những người này vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh theo quy định tại Điều 34 Luật Bầu cử trong trường hợp đến ngày bầu cử mà những người này vẫn đang thực hiện cách ly y tế.  

UBND cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri ban đầu có trách nhiệm cập nhật vào danh sách cử tri cùng dòng họ và tên của người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nội dung ghi chú “bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế”.

V.T/Báo Tin tức
Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Bạn đọc hỏi: Trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN