Cách thức chi trả lương có những điểm mới nào từ năm 2021?

Bạn đọc hỏi: Các chế độ về tiền lương có những điểm mới nào theo Bộ luật Lao động 2019?

Chú thích ảnh
Cách thức chi trả lương cho người lao động có nhiều điểm mới từ tháng 1/2021.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/2021 có những điểm mới về kê bảng lương cho người lao động (NLĐ), thay đổi lãi suất khi chậm trả lương, không phải chịu phí mở tài khoản để nhận lương….

Cụ thể, Điều 95, Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động (SDLĐ) trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Mỗi lần trả lương, người SDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm. Bên cạnh đó phải ghi rõ nội dung và số tiền bị khấu trừ như: Khấu trừ BHXH, thuế thu nhập cá nhân (nếu có)…

Theo Khoản 4, Điều 9 Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp bất khả kháng mà người SDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn cho NLĐ thì được chậm trả lương. Tuy nhiên, thời gian chậm trả lương không quá 30 ngày. Khi người SDLĐ chậm trả lương từ 15 ngày trở lên thì phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả.

Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định, người SDLĐ và NLĐ thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì người SDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương, tức NLĐ không phải trả phí liên quan đến mở và duy trì tài khoản.

XC/Báo Tin tức
Việt Nam công bố hoàn thành số hóa truyền hình
Việt Nam công bố hoàn thành số hóa truyền hình

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Việt Nam ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (hay còn gọi là công nghệ Analog), hoàn thành số hóa truyền hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN