Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó được nâng mức vốn vay ưu đãi

Từ 15/3, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa thông báo về thay đổi trên dựa theo Quyết định 306/QĐ- TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

Giao dịch cho vay tại NHCSXH huyện Côn Đảo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất kinh doanh để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Đối với những hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có nhu cầu vay vốn trên 50 triệu đồng, còn phải có vốn tự có (bao gồm: giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh và cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tiền vay.

Quyết định 306/QĐ-TTg cũng điều chỉnh mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 10 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.


Cụ thể, người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Đỗ Huyền (TTXVN)
Hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi - Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi
Hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi - Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Ông Lê Hùng Lam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm qua Quảng Nam là một trong những tỉnh thực hiện tốt chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN