Thái Nguyên thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2023, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện 102 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt hành chính 95 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý hình sự 7 vụ, tịch thu tịch thu 113,213 m3 gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Sử dụng thiết bị hiện đại phun thuốc phòng trừ dịch hại tại vùng rừng sản xuất xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình hình an ninh rừng trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ ổn định. Tình trạng lén lút chặt phá, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng tự nhiên, rừng nghèo, rừng hỗn giao nứa gỗ để lấy đất trồng rừng nguyên liệu... đã được phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý kịp thời…

Đối với công tác trồng rừng tập trung, năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã trồng hơn 4.300 ha, đạt 125,8% kế hoạch năm, trồng hơn 1,4 triệu cây phân tán theo Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra 18 cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn các huyện, thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.

Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản đã thực hiện đúng theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thực hiện công tác phát triển rừng bền vững, Thái Nguyên đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ có qui mô lớn như: Công ty TNHH Dongwha Việt Nam, Công ty TNHH UJU VINA Thái Nguyên; Công ty cổ phần ván ép Việt Bắc ...

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 3/5 chủ rừng quản lý rừng đặc dụng, rừng sản xuất được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích trên 34.400 ha. Năm 2023, các Hạt Kiểm lâm đã rà soát gần 12.000 ha rừng để hướng dẫn các chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 15 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại các huyện, thành phố....

Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết: Điểm nổi bật trong công tác  quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 ở Thái Nguyên đó là việc các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần xây dựng địa bàn không có điểm nóng về khai thác, phát phá, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép. 

Các chỉ tiêu về quản lý, bảo vệ rừng ở Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch được giao, tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 46%, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hơn 690 tỷ đồng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về khai thác, phát phá, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép.

Ngành Kiểm lâm đã triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng...

Chú thích ảnh
Cán bộ Hạt kiểm lâm Định Hóa kiểm kê tang vật vi phạm Luật lâm nghiệp.

Tuy vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện nay ở Thái Nguyên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Bản đồ Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo Quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt chỉ thể hiện ranh giới đất quy hoạch cho lâm nghiệp, không thể hiện lô, khoảnh, tiểu khu nên khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là công tác xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tại một số huyện vẫn còn xảy ra hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng giữa các hộ gia đình, cá nhân và công ty lâm nghiệp gây khó khăn trong công tác quản lý. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là rừng tự nhiên ở các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn chưa được xử lý dứt điểm.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, biên chế công chức Kiểm lâm còn thiếu về số lượng, lại quản lý diện tích rừng lớn trên nhiều địa bàn, giáp ranh với các tỉnh khác, địa hình rừng núi hiểm trở, có độ dốc lớn, chưa có đường giao thông, nhất là diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn 7 xã và 1 thị trấn của huyện Võ Nhai...

Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%,  trồng 3.400 ha rừng tập trung, trồnghơn 1,1 triệu cây phân tán: 1.190.000, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 1.000 ha, sản lượng khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh đạt: 285.000 m3, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 730 tỷ đồng.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và địa phương cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng, hỗ trợ vùng đệm, các chính sách theo Đề án sản phẩm chủ lực của tỉnh... tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 tỉnh: Thái Nguyên - Bắc Kạn- Lạng Sơn và phối hợp với các cơ quan Công an, Quân đội... trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hoàng Nguyên
Giữ màu xanh bền vững cho rừng Thái Nguyên
Giữ màu xanh bền vững cho rừng Thái Nguyên

Nhằm đạt mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường của từng loại rừng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới, ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,5%/năm trở lên… tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để phát triển lâm nghiệp một cách bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN