Đến năm 2030, đô thị Việt Yên (Bắc Giang) đạt tiêu chí đô thị loại III

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.

Chú thích ảnh
Việt Yên là vùng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Theo phê duyệt, quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Việt Yên khoảng 17.101,3 ha.

Theo quy hoạch từ nay đến năm 2030 từng bước xây dựng đô thị Việt Yên theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, là động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội của địa phương và trở thành một trong các đô thị dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Phấn đấu đến năm 2025 đô thị Việt Yên đủ điều kiện trở thành thị xã. Đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III và là thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Giang với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60 - 75% và đạt khoảng 75 - 85% vào năm 2045.

Phát triển đô thị Việt Yên theo định hướng chung của tỉnh Bắc Giang với những vị thế và xu hướng mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; xây dựng một đô thị năng động gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; chủ động ứng phó có hiệu quả thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đô thị Việt Yên có tính chất là đô thị thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang gắn với động lực phát triển chủ yếu gồm công nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ; là đô thị cửa ngõ và là đầu mối giao thông đường bộ phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng thủ đô Hà Nội.

Quyết định yêu cầu về nội dung nghiên cứu quy hoạch cần phân tích, đánh giá bối cảnh và hiện trạng phát triển đô thị; phân tích, đánh giá bối cảnh, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển; đề xuất định hướng phát triển không gian đô thị; định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn; tổ chức các khu chức năng đô thị và quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị…

TTXVN/Báo Tin tức
Xây dựng, phát triển thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II
Xây dựng, phát triển thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 408/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN