Giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Tập trung thu hồi một phần diện tích đất của các dự án đã nhận đất nhưng không đủ năng lực thực hiện, vẫn bỏ hoang hóa, hoặc sang nhượng trái phép để hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên đang tập trung nguồn lực giải quyết đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ thiếu đất ở, đất sản xuất nhằm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào ổn định sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

Các tỉnh Tây Nguyên tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại thực trạng tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời trên cơ sở quỹ đất dự phòng hiện có giải quyết kịp thời cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực sự đang khó khăn do thiếu đất ở, đất sản xuất. 

Các địa phương không còn quỹ đất dự phòng cũng đã thu hồi một phần diện tích đất của các dự án đã nhận đất nhưng không đủ năng lực thực hiện, vẫn bỏ hoang hóa, hoặc sang nhượng trái phép để hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào.

Các địa phương, nhất là tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai còn kiên quyết thu hồi đất của các nông, lâm trường, các công ty sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích để hoang hóa (gần buôn làng) giao lại cho các địa phương quản lý nhằm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, đất ở. Bên cạnh đó, cũng có chủ trương dừng việc triển khai các dự án có thu hồi đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số khi chưa bố trí được đất tái định canh, định cư….

Cũng theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong mấy năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã giải quyết đất sản xuất, đất ở cho hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ thiếu đất ở, đất sản xuất. Chỉ riêng từ năm 2013 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ đất sản xuất, đất ở trên 6.670 hộ đồng bào dân tộc tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, đất ở; trong đó, giải quyết đất sản xuất trực tiếp cho 4.479 hộ, hỗ trợ đất ở cho 2.191 hộ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 57.322 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, các tỉnh Tây nguyên vẫn còn 15.846 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, 32.006 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.

Quang Huy
Hỗ trợ đất sản xuất để tạo kế sinh nhai cho đồng bào
Hỗ trợ đất sản xuất để tạo kế sinh nhai cho đồng bào

Trong các chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ về đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giữ vai trò then chốt giúp người dân có tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống, nhưng việc thực hiện chính sách này hiện gặp không ít khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN