BHXH Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đầu đến hết năm 2021 đạt 50% số người sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Đây là một trong những mục tiêu BHXH Việt Nam hướng tới trong năm 2021 để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại BHXH địa phương.

BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

Theo đó, BHXH Việt Nam xác định mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH”; Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan; Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đầu đến hết năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai tháng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

BHXH Việt Nam xác phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ của của ngành BHXH Việt Nam (đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ).

BHXH Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo; Tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại; thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

BHXH phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành, đẩy mạnh truyên truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH Việt Nam để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam; Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Tin ảnh: XC/Báo Tin tức
Hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19
Hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN