Báo Tin Tức đồng hành cùng đồng bào Tây Nguyên xóa đói, nghèo

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong những năm gần đây, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nói chung, báo Tin Tức nói riêng, đã có nhiều đóng góp tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên.

Các em học sinh xem thông tin trên báo Tin Tức.


TTXVN nói chung và báo Tin Tức nói riêng đã ngày càng quan tâm đến địa bàn chiến lược Tây Nguyên, đã có nhiều thông tin được đăng tải thường xuyên và có những chuyên trang, chuyên mục về Tây Nguyên, kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền, góp phần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lượng thông tin về Tây Nguyên trên báo Tin Tức khá phong phú, đa dạng, nêu được nhiều vấn đề nổi bật mà xã hội quan tâm, được cán bộ và đồng bào các dân tộc đánh giá cao.

Thực tế, trong các năm qua, cùng với chính sách chung về phát triển miền núi trong cả nước, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng Tây Nguyên, trong đó có sự đóng góp tích cực của TTXVN, báo Tin Tức đã đem lại những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực cho vùng. Kinh tế từ chỗ mất cân đối, tốc độ tăng trưởng thấp, cơ cấu lạc hậu đã chuyển dịch mạnh mẽ và phát triển theo hướng đa dạng với quy mô, chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện. Nhiều chính sách, chương trình, dự án đã và đang tập trung giải quyết có hiệu quả, vấn đề giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vấn đề đất đai, nhà ở, việc làm, từng bước nâng cao dân trí và cải thiện đời sống cho đồng bào.

Nhờ thông tin bổ ích trên báo, nhiều hộ đồng bào ở Tây Nguyên đã vươn lên làm giàu.


Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy ý thức đoàn kết, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo là hết sức cần thiết. Do vậy, các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, báo Tin Tức nói riêng cần tham gia thật tốt công tác tuyên truyền về Tây Nguyên. 

Bên cạnh việc giới thiệu về đất nước, con người, tiềm năng, triển vọng và những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên, cơ quan TTXVN, báo Tin Tức cần tiếp tục có các bài viết tuyên truyền cho người dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai thực hiện ở Tây Nguyên, kịp thời chia sẻ với đồng bào các dân tộc trong “cuộc chiến” xóa đói giảm nghèo thông qua các tin bài có nội dung phong phú, thiết thực, gắn với sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. 

Với lợi thế của mình, TTXVN có một mạng lưới rộng khắp không những cung cấp thông tin thiết thực, kịp thời mà còn chủ động phát hiện những bất cập của chính sách để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, nhất là trong việc giải quyết vấn đề đất đai, hỗ trợ tín dụng, tổ chức lại sản xuất, phát triển nghề rừng, cao su, cà phê bền vững, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa... Quan tâm nêu gương những mô hình làm ăn có hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất đai, hạ tầng, tập quán của từng nơi để giúp đồng bào phát triển sản xuất cải thiện đời sống...
Quang Huy
Báo Tin Tức giúp ích cho đồng bào Tuyên Quang
Báo Tin Tức giúp ích cho đồng bào Tuyên Quang

Tuyên Quang có đến 19 ấn phẩm được cấp phát miễn phí đến những thôn đặc biệt khó khăn và các xã vùng 135. Tuy nhiên báo Tin Tức là một kênh quan trọng trong việc tuyên truyền đến đồng bào những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN