Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (tại Phiên họp thứ 33, tháng 5/2024).

Chú thích ảnh
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo chủ trương của Đảng và yêu cầu tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tổng hợp, rà soát các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính để sớm hoàn thành các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2024. Đối với những nội dung cần có sự điều chỉnh, hướng dẫn khác với các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Khi xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lưu ý một số nội dung.

Trường hợp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp mà xã đó đã được xác định nằm trong khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã theo quyết định phân loại đô thị của cơ quan có thẩm quyền và không thể sắp xếp với đơn vị hành chính nông thôn nào khác, chỉ có thể nhập vào phường thì không phải đánh giá, rà soát tiêu chí phân loại đô thị đối với thành phố, thị xã và không phải rà soát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với phường hình thành sau sắp xếp.

Trường hợp điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của phường với phường, quận với quận thì không phải thực hiện đánh giá tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của quận, phường hình thành sau khi sắp xếp theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hội (gọi là Nghị quyết về phân loại đô thị) và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gọi là Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính).

Trường hợp khi sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính đô thị cấp huyện mà các phường trực thuộc giữ nguyên trạng thì không phải thực hiện đánh giá lại tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của phường theo quy định của Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hải An (một phần phường Đông Hải 1) và huyện Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng để khắc phục bất hợp lý về đường địa giới hành chính thì phải thực hiện phân loại đô thị và đánh giá tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủy Nguyên và khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố Thủy Nguyên; không phải thực hiện đánh giá tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường Đông Hải 1 và quận Hải An thuộc thành phố Hải Phòng.

Số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số liệu khác sử dụng để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính được tính đến thời điểm ngày 31/12/2022. Trường hợp địa phương thấy có lợi hơn thì cập nhật số liệu trong hồ sơ Đề án đến ngày 31/12 của năm trước liền kề với năm gửi hồ sơ Đề án đến Bộ Nội vụ (trong đó lưu ý thời điểm chốt số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số làm cơ sở xác định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 là ngày 31/12/2022).

Về kinh phí hỗ trợ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Nghị quyết nêu rõ: Căn cứ vào kết quả thực hiện của các địa phương, Chính phủ tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngân sách trung ương trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đề xuất xác định nguồn và cơ chế thực hiện để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ trong sắp xếp đơn vị hành chính
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ trong sắp xếp đơn vị hành chính

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội vào sáng 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhiều địa phương rất tích cực trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, nhưng cũng có một số địa phương có biểu hiện chần chừ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN