Hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ Công Thương rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Đồng thời rà soát các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, ký ban hành.
TTXVN/Báo Tin Tức
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có phương án mới để xử lý các dự án yếu kém
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có phương án mới để xử lý các dự án yếu kém

Ngay trước thềm buổi làm việc với Chính phủ về xử lý các dự án yếu kém chiều 6/9, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về các phương án mới nhất để giải quyết các dự án tồn đọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN