Cần điều chỉnh lại mô hình hợp tác xã

Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân, tạo động lực tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cần có chính sách lâu dài để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Lời giải cho bài toán tái cơ cấu nông nghiệp đã được đề cập đến tại Hội thảo tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn, được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 17/1. Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tái cơ cấu nông nghiệp là công cụ, là sự điều chỉnh của một số yếu tố và mối quan hệ ngoại lai. Cần phải điều chỉnh lại mô hình hợp tác xã, tái cơ cấu hợp tác xã, nâng cao hiệu quả qua hình thức hợp tác, liên kết thành những tổ, đội sản xuất để tạo thành chuỗi cung ứng, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Không chỉ phát triển chuỗi giá trị nông sản mà còn phải phát triển chuỗi giá trị thực phẩm, tái cấu trúc thị trường đầu vào và đầu ra.

Liên quan đến vấn đề thu mua trong nông nghiệp, phân tích tình hình thực tế hiện nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần tái cơ cấu khâu thu mua. Sở dĩ Việt Nam có 12 cây, con năng suất sinh học cao nhất thế giới nhưng nông dân vẫn nghèo là vì từng hộ không có khả năng đàm phán với người thu mua sản phẩm, người cung cấp nguyên liệu. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, phải quy hoạch đất nông nghiệp trước khi thực hiện các quy hoạch khác, xác định nhóm ngành hàng chiến lược, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của nông nghiệp, nông thôn, đầu tư phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần có hệ thống sản phẩm quốc gia, đồng bộ về giống, xây dựng trung tâm giống quốc gia hỗ trợ các loại giống tốt, năng suất cao, ít sâu bệnh cho nhà nông và hình thành trung tâm đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm vùng.

Một nội dung quan trọng nữa được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắc đến trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, đó là thiết lập mối quan hệ mới tốt hơn giữa khoa học với nông dân, thông qua khoa học - nông dân - hợp tác xã, thông qua tổ chức trung gian để đạt hiệu quả cao nhất. “Nông nghiệp là lĩnh vực rủi ro cao, phải có thị trường bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chu Thanh Vân

Hợp tác xã “kiểu mới” ở Bình Định
Hợp tác xã “kiểu mới” ở Bình Định

Thực hiện chính sách “Tam nông” và mục tiêu xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp của tỉnh Bình Định đã có bước phát triển vượt bậc và ngày càng thể hiện vai trò trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN