Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và ba vùng chiến lược

Sáng nay 30/9/2016, tại Hội nghị giao ban Ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tổ chức, Thỏa thuận Phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam và (TTXVN) và các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong giai đoạn mới đã được ký kết.

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Ảnh: Viết Tôn

Thỏa thuận nhằm tăng cường phối hợp giữa các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và TTXVN trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phổ biến rộng rãi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo và hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn các vùng; Phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại ba vùng; Định hướng thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường và giữ vững an ninh, quốc phòng, giữ vững lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN cho biết: TTXVN luôn xác định tuyến thông tin tuyên truyền về đề tài dân tộc và miền núi là quan trọng hàng đầu, đặc biệt là thông tin về ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.  Kể từ sau khi ký Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và các Ban Chỉ đạo (tháng 5/2013), TTXVN đã chỉ đạo các đơn vị thông tin xây dựng chiến lược dài hạn thông tin về 3 vùng chiến lược, tập trung thực hiện các tuyến thông tin chuyên đề, thông tin thời sự và phản hồi, phản biện. TTXVN đã đầu tư nâng cấp ba cơ quan thường trú tại Yên Bái, Đăk Lăk, Cần Thơ thành cơ quan thường trú trọng điểm để  nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin tuyên truyền về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;  thực hiện thông tin chuyên sâu toàn vùng, tạo sự liên kết về thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo để thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo. 

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (giữa) trao tặng quà cho đồng chí Nguyên Đức Lợi, Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc TTXVN

Trên cơ sở Thỏa thuận, tuyến thông tin về ba vùng chiến lược của TTXVN đã tập trung về những nội dung cần điều chỉnh khi triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước trên thực tế, để các chính sách khắc phục được những bất cập, trở nên hoàn thiện hơn, thực sự đi vào cuộc sống; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống người dân và ổn định an ninh, quốc phòng tại ba vùng chiến lược. Với sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên TTXVN cùng sự hợp tác hiệu quả của ba Ban chỉ đạo, trong 3 năm qua, các đơn vị thông tin nguồn như Ban Biên tập Tin Trong nước, Ban biên tập Ảnh, Ban Biên tập tin Kinh tế, Ban Đối ngoại của TTXVN, đã thực hiện và phát hàng chục ngàn tin, bài, ảnh các loại, phản ánh khá toàn diện tình hình ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Bên cạnh các đơn vị thông tin nguồn,  TTXVN còn có các đơn vị thông tin như Truyền hình thông tấn, báo điện tử VietnamPlus, báo Tin Tức, báo ảnh Dân tộc Miền núi...., làm nhiệm vụ cung cấp thông tin trực tiếp tới công chúng ở ba vùng chiến lược. Trong đó, Báo Tin Tức Cuối tuần đã xây dựng Chuyên đề Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, được cấp phát tới gần 4,8 vạn bạn đọc là cán bộ trong hệ thống chính quyền cơ sở, các đơn vị lực lượng vũ trang, trước hết là bộ đội biên phòng, người có uy tín trong xã hội tại ba vùng chiến lược theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành sản phẩm báo in đặc biệt hữu ích với những người đang nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân tại ba vùng chiến lược; đồng thời là diễn đàn của cán bộ và nhân dân tại ba vùng chiến lược. Nhờ đến được tay các đối tượng quan trọng này, báo Tin tức Cuối tuần đã trở thành sản phẩm tuyên truyền hiệu quả, phục vụ công tác điều hành chỉ đạo và phản ánh thông tin 3 vùng.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao tặng đồng chí Điểu Kré, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tác phẩm nhiếp ảnh của nhà báo TTXVN "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn".

Trên thực tế, nhu cầu đưa thông tin về ba vùng chiến lược quan trọng và nhạy cảm tới nhân dân cả nước là rất lớn và cần thiết. TTXVN là cơ quan thông tin chiến lược của Nhà nước, với lợi thế có hệ thống cơ quan thường trú có mặt tại tất cả các địa phương trên cả nước và với nhiều loại hình thông tin đa phương tiện gồm cả báo hình, báo in, báo điện tử, tin đồ họa, âm thanh và các đơn vị thông tin nguồn đối nội, đối ngoại. Trước hiệu quả rất rõ rệt qua 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác thông tin giữa TTXVN và ba BCĐ vừa qua. TTXVN và ba Ban chỉ đạo đều nhận thấy rõ việc tiếp tục hợp tác thông tin tuyên truyền giữa các bên trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

Theo Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và ba Ban Chỉ đạo trong giai đoan mới, thời gian tới, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các địa phương thuộc ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, sau giai đoạn 2016-2020, các Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp với TTXVN trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan hữu quan xin chủ trương và cơ chế để cấp phát miễn phí báo Tin Tức Cuối tuần và một số ấn phẩm khác của TTXVN tới các đối tượng bạn đọc gồm:  Cán bộ trong hệ thống chính trị tại ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Các đơn vị lực lượng vũ trang, trước hết là bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại ba vùng; Hỗ trợ và tạo điều kiện cho TTXVN xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin có hệ thống trên các sản phẩm thông tin của TTXVN về ba vùng chiến lược này.

TTXVN có trách nhiệm huy động các đơn vị thông tin của mình tham gia công tác tuyên truyền theo Mục đích đã ghi trong Thỏa thuận; phối hợp với ba Ban Chỉ đạo kịp thời thực hiện các tuyến thông tin phản hồi, phản biện đối với những thông tin sai lệch trên địa bàn; Ưu tiên đăng tải các thông tin liên quan đến ba Ban Chỉ đạo và ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trên các phương tiện thông tin của TTXVN; phối hợp với ba Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin có hệ thống trên các sản phẩm thông tin của TTXVN về ba vùng chiến lược. Thực hiện chuyên trang về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trên báo Tin Tức Cuối tuần của TTXVN; Phối hợp với các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nâng cao chất lượng thông tin và hình thức của chuyên đề “Tây Bắc-Tây Nguyên-Tây Nam Bộ” trên báo Tin Tức cuối tuần, thực hiện chức năng là kênh thông tin chính thức của ba Ban Chỉ đạo, là diễn đàn của cán bộ và nhân dân ba vùng; cấp phát miễn phí báo Tin Tức Cuối tuần và một số ấn phẩm khác của TTXVN.

“Ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ với 32 tỉnh – bằng một nửa số tỉnh của đất nước với số dân đông đảo, là ba vùng có vị trí vô cùng quan trọng. Đây là ba vùng giàu tiềm năng nhất nhưng hiện tại cũng là những vùng nghèo nhất đất nước. Ba vùng rất quan trọng về mặt quốc phòng và an ninh. Công tác tuyên truyền vận động để nhân dân trong vùng thấy tự hào về tiềm năng và vị trí của địa phương, cũng nhưng công tác tuyên truyền quảng bá về vùng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, đặc biệt là TTXVN, cơ quan thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam với nhiều loại hình thông tin, thường xuyên, liên tục, kịp thời cập nhật thông tin tới cả nước và thế giới. Thời gian qua, các đồng chí đã ký kết và thực hiện Thỏa thuận hợp tác thông tin về ba vùng chiến lược với kết quả rất tốt. Việc tiếp tục ký kết Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và ba Ban Chỉ đạo Tây Băc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong giai đoạn mới sẽ giúp nhân dân trong vùng thấy được sự phát triển của ba vùng chiến lược trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ hội giới thiệu cho bạn bè, đồng chí đồng bào cả nước về ba vùng, vì sự ổn định và phát triển của ba vùng chiến lược. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận đã được ký kết và mở rộng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về ba vùng chiến lược", Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.


Hương Tôn
Thông tin góp phần thay đổi nhận thức, cuộc sống người dân
Thông tin góp phần thay đổi nhận thức, cuộc sống người dân

Thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin giữa TTXVN và ba Ban chỉ đạo Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ (ký ngày 23/5/2013), từ tháng 7/2013, toàn ngành TTXVN đã vào cuộc tích cực, hiệu quả; trong đó có Chuyên đề Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ trên báo Tin tức Cuối tuần và www.baotintuc.vn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN