Năm 2023, Đắk Lắk phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt hơn 10%

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk Đào Thái Hòa cho biết, trong việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa chiếm tỷ lệ lớn, nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay; một số xã đạt chuẩn nông thôn mới bị cắt giảm một số chính sách của Chính phủ; vốn địa phương của UBND tỉnh, UBND các huyện chuyển qua còn thấp.

Chú thích ảnh
Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Đắk Lắk ổn định cuộc sống, (ảnh tư liệu): TTXVN

Ngoài ra, giá cả một số nông sản trên địa bàn thiếu tính ổn định nên hiệu quả nguồn vốn mang lại chưa cao.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk chủ trương, nguồn vốn năm 2023 sẽ ưu tiên cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk tăng cường tham mưu cho lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguốn vốn cho vay để đáp ứng nhu cầu vay của nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh; bám sát Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Mặt khác, Chi nhánh phối hợp rà soát các trường hợp có nhu cầu vay để vốn vay đến đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Cùng với đó, Chi nhánh tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh để người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tránh tình trạng trục lợi lãi suất, trục lợi chính sách trong quá trình triển khai tại cơ sở…

Năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho 50.806 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, tổng doanh số cho vay gần 1.969 tỷ đồng. Hiện tại, tỉnh có 197.063 khách hàng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tổng dư nợ hơn 6.331 tỷ đồng (tăng gần 707 tỷ đồng so với cuối năm 2021); tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,56%.

Đặc biệt, chi nhánh ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình đi làm ăn xa trở về địa phương không có tư liệu sản xuất tiếp cận được nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống.

Một số chương trình có số dư nợ cao như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh và thương nhân tại vùng khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã tham mưu UBND ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương vào cuộc. Qua đó, năm 2022, toàn chi nhánh đã giải ngân cho 4.624 cá nhân, hộ gia đình, đơn vị vay theo Nghị quyết số 11 với số tiền hơn 208,58 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thường xuyên phối hợp phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng tại từng đơn vị để triển khai giải pháp phù hợp với từng địa bàn; rà soát, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng theo quy định, từ đó chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì và nâng cao. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 9.544 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (dưới 0,2%).

Hoài Thu (TTXVN)
Hiệu quả chính sách tín dụng với người nghèo tại Long An
Hiệu quả chính sách tín dụng với người nghèo tại Long An

Với phương thức quản lý vốn và cách thức hoạt động nghiệp vụ đặc thù, trong hơn 20 năm qua, tỉnh Long An đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, tiết kiệm chi phí, tạo được lòng tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN