Đất bị Nhà nước thu hồi được tính tiền bồi thường như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Diện tích đất đang sử dụng bị Nhà nước thu hồi sử dụng cho mục đích khác được tính tiền bồi thường như thế nào?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau: 

Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, trong đó, quy định rõ điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Thứ nhất, đất đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thứ hai, đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013 nhưng chưa được cấp.

Chú thích ảnh
Đất bị Nhà nước thu hồi được tính tiền bồi thường như thế nào? Ảnh: Trung Nguyên.

- Ngoài ra, 1 trường hợp dù không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được bồi thường về đất là: Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004, mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được tính theo giá đất cụ thể: Theo quy định của Luật Đất đai 2013, giá đất cụ thể được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh, thành phố xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất, thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, thành phố trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định.

Cách tính tiền bồi thường đất khi bị thu hồi: Theo Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, Khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh. Giá đất áp dụng đối với trường hợp tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được tính như sau: Giá trị của thửa đất cần định giá (m2) = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất.

Vì vậy, người dân cần nắm rõ cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để tự tính được số tiền bồi thường nhận được/m2.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Hải Dương: Cưỡng chế, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng
Hải Dương: Cưỡng chế, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng

Ngày 24/12, Ban thực hiện cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN