Làm rõ lý do chậm giải ngân đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các đơn vị đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (Nghị quyết 60).

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương trước ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Trước ngày 10/10/2016, báo cáo chi tiết kết quả giải ngân của từng dự án đến ngày 30/9/2016 và trước ngày 28/2/2017 báo cáo chi tiết kết quả thực hiện và giải ngân của từng dự án đến ngày 31/1/2017.

Về giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương có số liệu giải ngân vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 7 tháng đầu năm 2016 khác với báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, đề nghị làm rõ sự chênh lệch số liệu giải ngân này, đặc biệt số vốn nước ngoài nguồn ngân sách nhà nước.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Bến Nhất - Gò Quao (Kiên Giang), công trình sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Trong công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các đơn vị giải ngân 7 tháng dưới 20% kế hoạch năm 2016 phải làm rõ lý do việc giải ngân chậm; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các tháng còn lại; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện để khắc phục các tồn tại, hạn chế về giải ngân chậm.

Đồng thời, dự kiến khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch cả năm 2016 của bộ, ngành Trung ương và địa phương, bao gồm đề xuất cắt giảm kế hoạch năm 2016 nếu không có khả năng thực hiện trong năm 2016.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 2016, trong Nghị quyết số 60 của Chính phủ cũng đã nêu rõ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đến ngày 30/9/2016, trường hợp bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có quyết định kiện toàn thành viên Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 8 thành viên Tổ công tác bao gồm Thứ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ có nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạc và Đầu tư, 7 tháng đầu năm, giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 36,7% kế hoạch năm; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt 25,8% kế hoạch, thấp hơn mức 44% của cùng kỳ năm trước.

Thúy Hiền
Mỗi địa phương được phê duyệt 3 dự án đầu tư công
Mỗi địa phương được phê duyệt 3 dự án đầu tư công

Hội nghị “Hướng dẫn lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020” được tổ chức sáng 2/2, tại Hà Nội. Đây là lần đầu triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN