Giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thời gian qua, nhờ rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên những vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đều được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả.

Theo Bộ Xây dựng, hiện số lượng thủ tục hành chính đã giảm từ 93 thủ tục trước đây nay còn 46 thủ tục - giảm 51%. Trong số này có 3 thủ tục hành chính được thực hiện ở ba cấp, 21 thủ tục hành chính được thực hiện ở hai cấp và 22 thủ tục hành chính được thực hiện ở một cấp.

Cùng đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng giảm 25% so với trước đây. Số lượng hồ sơ cũng đơn giản hơn nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận thủ tục một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đáng chú ý, hầu hết các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ cấp Trung ương đến địa phương đều thông qua cơ chế một cửa.

Nhờ rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên những vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục cấp phép xây dựng đều được giải quyết nhanh gọn. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Theo quy định, các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Quốc phòng và chính quyền địa phương...

Riêng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng, Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn được ban hành đã giảm, lồng ghép được 6 thủ tục so với quy định tại Luật Xây dựng năm 2003.

Cụ thể như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc.

Công tác cải cách hành chính được Bộ Xây dựng khẳng định vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.


Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm giải quyết vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường.

Thu Hằng (TTXVN)
Ngành thuế Thủ đô cần 'cởi trói' thủ tục hành chính hơn nữa
Ngành thuế Thủ đô cần 'cởi trói' thủ tục hành chính hơn nữa

Chiều 1/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã làm việc với Cục thuế thành phố về việc thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN