Đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT

Tại Văn bản 2035/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và phương án Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

 

Cao tốc Trung Lương. Ảnh: vinaco

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tính toán phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào tính cấp bách của Dự án để quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định nhà đầu tư.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải xác định nguồn vốn để hoàn ứng vốn ngân sách nhà nước đầu tư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu TKV

 

Tại Văn bản số 8050/VPCP-KTTH, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh tài chính 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu TKV trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường, chủ động đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh và tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo giữ an toàn, ổn định tài chính của TKV.

 

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với TKV, kịp thời xử lý, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc TKV.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm toán viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để kiểm tra, rà soát việc trích lập, chi trả tiền lương của TKV.

 


 

TTXVN/ Tin Tức

VEC đột phá với các dự án đường cao tốc
VEC đột phá với các dự án đường cao tốc

Ngày 6/10, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (6/10/2004 - 6/10/2014).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN