Quốc hội khóa III: Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

Quốc hội khoá III được tổ chức theo Hiến pháp năm 1959, là Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Quốc hội đã có những quyết sách phù hợp nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Quốc hội khóa III kéo dài 7 năm (1964-1971) với 7 kỳ họp.  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội Khóa II: Xây dựng XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà
Quốc hội Khóa II: Xây dựng XHCN và đấu tranh thống nhất nước nhà

Quốc hội khóa II hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, thực hiện thống nhất nước nhà. Quốc hội khóa II kéo dài 4 năm (1960-1964) với 8 kỳ họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN